Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Лаборатория по квантова и изчислителна химия

   

Ръководител на лабораторията

 

проф. д-р Анела Иванова

Тел.: +3592-8161520; Факс: +3592-9625438

E-mail: aivanova@chem.uni-sofia.bg

 

Членове на лабораторията

проф. д-р Аля Таджер

tadjer@chem.uni-sofia.bg

проф. д-р Галя Маджарова

gmadjarova@chem.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Жасмина Петкова

jasmina.petrova@chem.uni-sofia.bg

пост-док Dr. Kai S. Exner

kexner@chem.uni-sofia.bg

докторант Гергана Гочева

fhgg@chem.uni-sofia.bg

студент-магистър Христо Рашеев

студент-магистър Бояна Атанасова

студент-бакалавър Йоанна Стойчева

студент-бакалавър Стоян Илиев

проф. дхн Николай Тютюлков

 

Научни сътрудничества

 • Prof. Martin Baumgarten, Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany
 • Prof. Jane Bogdanov, Sts. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia
 • Prof. Driss Cherqaoui, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Morocco
 • Assis. Prof. Yu-ichiro Matsushita, University of Tokyo, Japan
 • Prof. Kalina Peneva, Friedrich Schiller University Jena, Germany
 • доц. Живко Велков, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград
 • проф. Николай Денков, проф. Славка Чолакова, Катедра Инженерна химия и фармацевтично инженерство, ФХФ, СУ
 • ас. Николета Иванова, ХТМУ
 • проф. Радостина Стоянова, ИОНХ, БАН

Научни интереси

 • атомистични молекулно-динамични симулации на насочващи системи от пептид-лекарствени комплекси с цел по-ефективна терапия при ракови заболявания;
 • моделиране на проводящи полимери: пространствена и електронна структура на олигомери с цел охарактеризиране на различните спинови състояния в зависимост от степента на окисление и протониране;
 • теоретично изучаване на реакциите на съвместна интеркалация на едно- и двувалентни алкални и алкалоземни йони като моделни системи в презареждащи се батерии;
 • дизайн на нови багрила за органични светодиоди;
 • моделиране на биоактивни агенти: антиоксиданти

Текущи научно-изследователски проекти

 

Преподавателска дейност

Лабораторията участва активно в образователния процес, като е разработила и води голям брой курсове свързани с теоретичната химия и молекулното моделиране във Факултета. Отговорност на Лабораторията е и администрирането на магистратура Изчислителна химия. Традиция в ЛКИХ е кръжочната работа със студенти на бакалавърско и магистърско ниво, която често прераства в интерес от тяхна страна да кандидатстват и останат като докторанти по Теоретична химия. Лабораторията се занимава с обучение на студенти от трите образователни степени.

 

Бакалавърски курсове

Лекции и упражнения във всички бакалавърски програми

 • Строеж на веществото, II курс, задължителен
 • Теоретична химия, II курс, задължителен
 • Квантова химия и химична връзка, II курс, задължителен
 • Молекулен дизайн, II-IV курс, избираем
 • Квантова химия, II-IV курс, избираем
 • Приложение на статистическия анализ в молекулното моделиране, III курс, задължително-избираем
 • Квантова химия и молекулна механика, IV курс, задължително-избираем
 • Молекулно моделиране на функционални материали, IV курс, задължителен ИХСМ

Ръководство на бакалавърски дипломни работи

 

Магистърски курсове

Магистърска програма „Изчислителна химия“

 • Квантова химия на молекулни системи, задължителен
 • Молекулна механика, задължителен
 • Курсов проект, задължителен
 • Приложна изчислителна химия, задължителен
 • Молекулна динамика и Монте Карло симулации, задължителен
 • Анализ, рефериране и презентация на теоретични данни, задължителен

Ръководство на магистърски дипломни работи

 

Магистърска програма „Фармация“

 • Част от курса по Физикохимия с колоидна химия 1, II курс, задължителен
 • Молекулно моделиране на фармакофори, IV, V курс, избираем

 

Докторантура по Теоретична химия

 

Защитили докторанти и студенти

Докторанти (общ период в Лабораторията):

Николета Иванова (2014 до 2017), Яна Цонева (2009 до 2016), Цветан Захариев (2008 до 2015), Жасмина Петрова (от 2004), Мария Велинова (2004 до 2012), Юлия Романова (2001 до 2010), Станислав Цветанов (1992 до 1994, 2005 до 2010), Недко Дребов (2002 до 2007), Филип Фратев (2003 до 2007), Анела Иванова (от 1996), Галя Маджарова (от 1992)

Дипломанти и кръжочници:

Адриана Стоянова, Добромир Калчевски, Росен Монов, Десислава Петкова, Георги Стойчев, Нина Илкова, Георги Вълчанов, Деян Райчев, Петя Георгиева, Александър Механджийски, Силвия Нинова, Цвета Митева, Стела Генчева, Филип Шушков, Цанка Тодорова, Христина Жекова, Ясен Велков, Вихър Георгиев, Мартин Гоцев, Спас Стойчев, Деница Аламанова, Полина Величкова, Ивайло Минков, Таня Тодорова, Александър Стайков, Александрина Стоянова, Маргарита Станева, Йордан Христов, Крум Чучев, Десислава Ганева, Татяна Грозева, Илиана Шилке.