Начало / Новини / Новини и събития / Международна конференция за дигитализирането на църковното културно наследство

   
Международна конференция за дигитализирането на църковното културно наследство

В Конферентната зала в Ректората се провежда международна конференция за дигитализирането на църковното културно наследство. Научното събитие е организирано по програма „NARRATE Необходимост от дигитализиране на документиране на църковни културни съкровища в манастири и храмове“ на „Еразъм +“ и ще продължи до 13 март 2024 г.

 

По време на научния форум ще бъдат обсъдени най-добрите практики в дигитализирането, предизвикателства към дигитализирането на църковни артефакти и други важни теми.

1-5

На откриването на конференцията присъстваха ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев, посланикът на Република Гърция у нас Алексиос Мариос Либеропулос, кметът на Столична община Васил Терзийски, деканът на Богословския факултет доц. д-р Ивайло Найденов, учени от Гърция и Турция.

1-1

Доц. д-р Светослав Риболов, главен организатор и координатор на събитието и заместник-декан на Богословския факултет, благодари на участниците и гостите на научния форум.

1-4

Кметът на Столична община Васил Терзийски разказа за разговор, който е водил с децата си – на 15 и 17 години, които са го попитали как трябва да мислим за миналото, настоящето и бъдещето. На този интересен въпрос той отговорил, че вероятно най-важно е настоящето и какво правиш, защото това единственото, което имаме и не е толкова ценно, ако не знаеш какво правиш. Затова трябва да си представиш по-добро бъдеще за себе си, за света и за своята общност и след това да го използваш като водеща светлина от днес, за да те напътства стъпките ти. Можеш да живееш в днешния ден, да се движиш към бъдещето, но миналото е много важно, защото ти помага да правиш по-малко грешки. Разбирането на миналото е истински важно за изграждането на по-добро бъдеще в по-съкратено време и по смислен начин. Но за тези цел е нужно да разберем миналото и да го разчетем правилно, така, както се е случило, в неговата пълнота и безпристрастно. „В този смисъл вярвам, че днешният опит е важен за осъществяването на тази цел. Да разберем документите, еволюцията на обществото, вярата и да имаме извори, които са достъпни за всички, които да могат да го прочетат“, каза кметът на София.

1-8

Той благодари на всички, които са направили това възможно, правят достъпно за целия свят защото световно наследство. „Разбирането и научаването едни от други е движеща сила за разбирането и мира. Само чрез диалог, а за него е необходим добър прочит на миналото. Вие пазите нашето минало от кражба, пазите нашето минало от загуба – във войни, в пожари. Вие извършване безценна работа и съм тук, за да изразя своята искрена благодарност и да предложа своята подкрепа“, допълни Васил Терзиев и пожела много продуктивно събитие.

1-7

Посланикът на Гърция Алексиос Мариос Либеропулос отбеляза, че за него е чест и удоволствие да присъства на откриването на конференцията, защото е свързана с църковното наследство, с наследството, което е много важно, тъй като трябва да опазваме миналото, и с дигитализацията, която е ключова за всеки бъдещ иновативен опит за изследване, за да запазим своето минало и културно наследство. Посланикът благодари за поканата, пожела успех на конференцията и здраве и сили на участниците, за да постигнат още повече.

1-6

В приветствието си ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев заяви, че темата за културното наследство придобива нови измерения в днешно време, защото тя не ни помага само и единствено да погледнем в бъдещето. „Културното наследство по принцип споява днешното време. Ние обитаваме едно време, но живеем в различни светове. Всяко едно поколение има свои ценности, свои светове и културното наследство ни помага да намерим пътища едни към други“, каза проф. Вълчев. Той посочи, че проектът е изключително важен, защото вади наследството отвъд тесните национални граници, защото Балканите в своята бурна история в крайна сметка имат споделено наследство и трябва да гледаме на него в голямата му широта и мащаб такова, каквото се е случило във времето.

16

Съчетаването с модерните технологии и дигитализацията на това наследство ще го направи достъпно за много хора и благодарение на това ще осъзнаем значението на миналото, значението му в днешния ден.

Проф. Вълчев заяви, че приветства това начинание, защото то отваря пътища едни към други, а не да ни разделя, както често се случва, втренчени в миналото. Той пожела на добър час на конференцията и успех в бъдеще, тъй като това е един дълъг път, който се надява да бъде извървян успешно до края.

1-10

На конференцията са поканени специалисти, които да представят резюмета за презентации за най-добрите практики в цифровата документация, ориентирания към потребителя дизайн за инициативи за цифрова документация, стратегии за сътрудничество за защита и опазване на културно наследство в риск, предизвикателства при документирането на църковни артефакти, етика на дигитализацията и културна чувствителност, предизвикателствата на местната църковна среда, църковно-историческата география на Тракия, археологически открития и консервация на църковни паметници в Тракия, бъдещето на документирането на църковните съкровища: технология, финансиране и устойчивост.

1-12

Регионът на Тракия е особено важен във връзка с ранното християнство, средновековната византийска култура и поствизантийското си наследство по време на Османската ера. Тракия е дом на някои от най-важните раннохристиянски и средновековни църковни центрове на Балканския полуостров, много от които могат да проследят миналото си до времето на апостол Павел и неговите ученици. Тракия е уникален граничен регион, свързващ Гърция, Турция и България, изключително впечатляващ и от научна, и от културна гледна точка. Сливането на разнообразни култури и влияния придава на Тракия богат и жизнен характер. Макар регионът да е бил предмет на множество археологически и исторически изследвания, до този момент не е предприемани забележителни и всеобхватни проекти в областта на дигиталното каталогизиране и представяне.

1-14

Днес дигиталните технологии са неразделна част от човешкото знание в различни области. продължаващото развитие на тези технологии предлага безпрецедентни възможности за прецизно и всеобхватно документиране на църковните съкровища в региона на Тракия. Дигиталните технологии правят възможно и широкото разпространение на тези богатства за образователни и религиозни цели. Показвайки тези съкровища, те стават достъпни за глобална публика, ускорявайки образователното развитие, туризма и културен обмен между трите страни-участнички в проекта NARRATE. Същевременно дигитализацията помага за точна оценка на състоянието на културните ценности и позволява при необходимост да бъдат предприети навременни мерки за реставрация и консервация.

15

За постигане на тези цел екип от експерти от Гърция, Турция и България изпълнява проекта NARRATE в региона на Тракия. Проектът цели и да подкрепи местни пазители на тези съкровища за тяхното опазване като помага за откриване на нелегален трафик. Всяко описание и представяне в интернет служи за запознаване на международната научна общност с тези съкровища.