Начало / Новини / Новини и събития / Изследователи от Биологическия факултет запознаха Петър Манджуков с изследванията в създадения с негово дарение учебен център

   
Изследователи от Биологическия факултет запознаха Петър Манджуков с изследванията в създадения с негово дарение учебен център

На 6 март 2024 г. на посещение в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе Петър Манджуков – председател на Фондация „Петър Манджуков“. Един от най-големите дарители на Биологическия факултет се запозна с процеса на обучение на студентите и развитието на научно-изследователски проекти в Учебния център по молекулярна генетика и функционална геномика (УЦМГФГ) към Катедра „Генетика“.

Учебният център бе създаден в началото на 2021 г. изцяло със средства, дарени от Петър Манджуков , и притежава една от най-съвременните научни инфраструктури в България за изследвания в областта на молекулярната генетика и на геномиката.

1-6

На срещата присъстваха заместник-ректорът на Софийския университет проф. д-р Стоян Шишков, изпълняващият длъжността декан на Биологическия факултет доц. д.б.н. Любен Загорчев, както и на акад. Атанас Атанасов от Съвместния геномен център.

1-5

След посещение на лабораториите на Учебния център по молекулярна генетика и функционална геномика, по време на което гл. ас. д-р ръководителят на Центъра Димитрина Георгиева показа състоянието на лабораториите към момента, доц. д-р Светослав Димов, изпълняващ длъжността ръководител на Катедра „Генетика“, запозна присъстващите с някои най-основни резултати от научните проекти, които се реализират благодарение на дарената апаратура.

1-9

Акценти бяха поставени върху резултати от изследователската дейност по проекти, свързани с практически ползи за селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, здравеопазването, както и геномни и метагеномни изследвания в Българската полярна база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън в Антарктика.

1-7

Кратка презентация изнесе докторантът към Катедра „Генетика“ Веселин Дойчинов, който представи някои основни резултати от метагеномните изследвания в Антарктика, предмет на неговия дисертационен труд.

1-8

Добро впечатление направи и презентацията на студента от III курс, специалност „Биотехнологии“ Цветана Мулешкова, която разработва дипломна работа на тема детекция на гени, определящи антибиотични резистентности, при пингвини и тюлени.

1-10
1-2
1-3
12