Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ подписаха споразумение за сътрудничество

   
Софийският университет и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ подписаха споразумение за сътрудничество

Ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев и изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ инж. Екатерина Асенова подписаха споразумение за сътрудничество. На срещата присъства и заместник-ректорът по кариерно развитие, алумни, връзки с работодателите и бизнеса проф. д.ик.н. Соня Милева-Божанова.

Споразумението предвижда Софийският университет и ИА „Главна инспекция по труда“ да съдействат за организиране на срещи с представители на Главна инспекция по труда за подпомагане на кариерното ориентиране и мотивиране на студентите от Университета, провеждане на съвместни обучения, кръгли маси, конференции и други събития съобразно потребностите на практиката, включително по линията на последващата професионална реализация на студентите.

1-2

Споразумението предвижда още повишаване на професионалната квалификация чрез представяне на реални казуси и проблеми от практиката и оказване на помощ при тяхното решаване, както и работа по индивидуални и екипни задачи с подкрепа от професионалисти. Студентите ще имат възможност да придобият опит в мотивираща работна среда, изградена от опитни специалисти в областта, да провеждат и кариерни консултации.

Студентите ще могат да получат и съдействие при изготвяне на кариерни планове за професионално им развитие, в съответствие с уменията и способностите им и отговарящи на възможностите на партньорите.

1-3

Предвижда се и да бъдат сформирани групи от студенти въз основа на общите им интереси и организиране на срещи, на които да присъстват специалисти в съответната област, които да консултират студентите относно кариерното им развитие. В споразумението е заложено още съдействие при организиране на обучения с участието на външни специалисти в съответната област, имащи за цел повишаване квалификацията на студентите.