Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет сключи споразумение за сътрудничество с Националната агенция по приходите

   
Софийският университет сключи споразумение за сътрудничество с Националната агенция по приходите

На 26 февруари 2024 г. Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ подписа споразумение за сътрудничество с Националната агенция по приходите.

В споразумението са планирани редица възможности за студентите по право като осигуряване на студентски стажове; организиране на срещи с професионалисти, утвърдени в областта на правото с цел подпомагане кариерното ориентиране на студентите. Споразумението предвижда още провеждане на съвместни обучения, кръгли маси, конференции и други събития съобразно потребностите на практиката; повишаване на професионалната квалификация чрез представяне на реални казуси и проблеми от практиката и оказване на помощ при тяхното решаване.