Начало / Новини / Новини и събития / Представяне на проекта European Safe Online Initiative в Информационния център на Делегацията на Европейската комисия в София

   
Представяне на проекта European Safe Online Initiative в Информационния център на Делегацията на Европейската комисия в София

На 11 юли 2023 г. в Информационния център на Делегацията на Европейската комисия в София се проведе работна среща, посветена на резултатите от международния проект „Европейска инициатива за безопасен интернет“ в България. На нея присъстваха г-н Георги Филипов, ръководител на Информационния център, и проф. Данаил Данов от Софийския университет и координатор на проекта за България.

Инициативата, представляваща адаптация на модел на фламандската организация Child Focus, отличен със специалната награда на Европейската комисия за проект на 2018 г., бе изпълнявана в пет страни на ЕС – Белгия, България, Гърция, Румъния и Кипър. Тя бе насочена към родители и педагози, изразяващи желание да оказват ефективна подкрепа на децата за безопасно присъствие в интернет-пространството. В нея от българска страна участие взема Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с представители на три факултета – проф. Теодора Петрова от Факултета по журналистика и масова комуникация, проф. Данаил Данов от Факултета по науки за образованието и изкуствата, проф. Мадлен Данова и д-р Симеон Хинковски от Факултета по класически и нови филологии.

1-1-1

Проф. Данов представи пред домакините от Информационния център същността и целите на проекта, като се спря в подробности на резултатите от него, постигнати в България. Стана ясно, че за периода на изпълнението на проекта – 2019-2023 г. - е проведен пълен анализ на състоянието на медийната грамотност в България, отчетени са усилията на академични, правителствени и нестопански организации за подобряването на състоянието в тази сфера и са потърсени алтернативни начини за разширяване на компетенциите на педагози и родители. Проф. Данов направи презентация и на специализирания сайт на проекта, свободно достъпен на адрес esoi.uni-sofia.bg, съдържащ не само подробна информация за всички дейности по проекта, но и предлагащ интерактивна платформа за обучение с много дидактически материали, игри и интервюта с деца, младежи, родители и експерти, коментиращи теми като социални медии, онлайн идентичност, интернет-игри, кибертормоз и онлайн връзки и сексуалност.

Проф. Данов отбеляза още, че в резултат на изпълнението на проекта в България през специализирано обучение по безопасен интернет са преминали над 550 родители.