Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Заплащане на семестриалните такси за летен семестър на учебната 2022/2023 година: ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

   

11.01.2023

 

Заплащането става по някой от следните начини:

1. Чрез Информационната система СУСИ, с използване на системата за разплащане на ePay/EasyPay

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за летен семестър на 2022/2023 учебна година ще бъде в интервала 03.01-20.02.2023 г. и ще бъде достъпна от студентския профил. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване. Записването в отдел „Студенти“ на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ, става без да е необходимо присъствието на студента.

Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра (съгласно заповед РД 19-80/11.02.2020 г.).

Кампанията не важи за приетите от летен семестър на учебната 2022/2023 г. Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.

 

2. С банков превод чрез използване на банковата сметка на СУ „Св. Климент Охридски“

БНБ – централно управление

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

При плащането по банков път задължително се вписват:

  • трите имена на студента;
  • Стопански факултет;
  • факултетен номер.

 

3. На каса на EasyPay без необходимост от уникален код за плащане

При плащането по банков път задължително се вписват:

  • трите имена на студента;
  • Стопански факултет;
  • факултетен номер.

 

При заплащане на таксата по банков път или на каса на EasyPay без уникален код, ВСЕКИ СТУДЕНТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА да изпрати сканирано копие на платежния документ по електронната поща на инспектора от отдел "Студенти"!

За ОКС „бакалавър“ – специалност Стопанско управление и Счетоводство, финанси и дигитални приложения с обучение на английски език

Бистра Иванова, b.ivanova@feb.uni-sofia.bg

 

За ОКС „бакалавър“ – специалност Икономика и финанси

Неда Николова, n.nikolova@feb.uni-sofia.bg

 

За всички магистърски програми от ПН 3.8 Икономика

Недялка Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg

 

За всички магистърски програми от ПН 3.7 Администрация и управление

Добринка Бижева, dobrinka@feb.uni-sofia.bg

 

За чуждестранни студенти (бакалаври и магистри):

Неда Николова, n.nikolova@feb.uni-sofia.bg

 

Забележка: Моля, обърнете внимание, че съгласно изискването за Записване за нов семестър, а и за да виждате курсовете в Мудъл (за което е необходимо да имате семестриален запис за летен семестър, който ще Ви бъде направен след като платите семестриалната си такса) трябва да платите (независимо, че крайният срок на кампанията е 20.02.) преди началото на летния Ви семестър.

3BGEN