Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Управление и администрация / Органи на управление / Учебен съвет

   

Учебният съвет изпълнява функциите и на Комисия по качество във ФзФ

 

Председатели:
проф. дфзн Асен Пашов
доц. д-р Станимир Колев

Членове:
проф. дфзн Виктор Иванов
доц. д-р Страхил Георгиев
доц. д-р Кирил Христов
гл. ас. д-р Николай Димитров
гл. ас. д-р Георги Петров
гл. ас. д-р Ивелина Коцева
гл. ас. д-р Гергана Георгиева
гл. ас. д-р Йордан Кърмаков
докторант Деница Стоева
докторант Калина Димитрова
студент Христа Иванова