Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по журналистика и масова комуникация - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – (Журналистика – История на българската журналистика), обявен в Държавен вестник, бр. 65 от 16 август 2019 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Ясен Бориславов Бойчев

Материали

Рецензии

  • проф. д-р Здравка Константинова BG / FR
  • проф. д-р Пламен Шуликов BG / EN

Становища

  • проф. д.н. Любомир Стойков BG / EN
  • проф. дин Иван Еленков BG / EN
  • доц. д-р Мария Попова BG / EN
  • доц. д-р Йордан Ефтимов BG / EN
  • доц. д-р Ясен Захариев BG / EN