Начало / Новини / Новини и събития / Специалност „Арабистика“ отбеляза своята 45-годишнина

   
Специалност „Арабистика“ отбеляза своята 45-годишнина

На 18 декември, обявен от ЮНЕСКО за Международен ден на арабския език, Катедрата по арабистика и семитология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ отбеляза 45-годишнината от създаването на самостоятелна специалност „Арабистика“ в Алма матер и България. Тържеството се проведе в Аулата в присъствието на посланици, преподаватели, студенти и гости.

Празникът бе открит от проф. д-р Симеон Евстатиев, ръководител на Катедрата по арабистика и семитология към Факултета по класически и нови филологии. Той поздрави с добре дошли присъстващите в Аулата и отбеляза, че според някои оценки арабският език се говори от над 400 милиона души в 22 страни, намиращи се в обширния район между Залива и Атлантическия океан. Той припомни, че на 18 декември през 1973 г. Общото събрание на ООН обявява арабския за един от официалните езици на световната организация. Проф. Евстатиев обърна внимание, че в Близкия Изток и в Северна Африка, населявани от различни етнически групи и религиозни общности, арабският е свързан с културно и религиозно многообразие. Той отбеляза още, че съвременният арабски език се използва от различни общности, сред които и хиляди християни, но неговото глобално значение е свързано и с ролята на класическия арабски език.

1-1

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков също отправи своя поздрав по повод двойния празник – Международния ден на арабския език и 45-годишнината на специалност „Арабистика“ в Алма матер. Той припомни, че изучаването на арабския език е започнало 10 години преди да бъде създадена специалността.

9

Проф. Герджиков подчерта, че работата на специалността не е само да преподава езика, но и да ни запознае с чужда култура и история и с това какво е политическото развитие в арабския свят и не на последно място дава възможност да се запознаем с исляма и с неговото развитие, с развитието на различните религиозно-политически течения и школи.

„Тъкмо затова тази специалност е важна, тя е пример за много специалности в Софийския университет, които ни отварят пътя към чуждата култура, за да разберем по-добре друг народ, често с друга религия, от друг етнос, с други навици“, каза още ректорът и допълни, че това е винаги най-голямата полза от образованието, то дава възможност на хора от различни народи, с различни разбирания да се сближат.

8

Проф. Анастас Герджиков благодари на всички, допринесли за развитието на специалността и на катедрата – както на колегите от Университета, така и на представителите на различните посолства. Накрая той пожела още много години успешна дейност.

12

Деканът на Факултета по класически и нови филологии проф. д-р Мадлен Данова изрази своето удоволствие да присъства на празника. „Макар и една от младите специалности в нашия факултет, специалност „Арабистика“ се отличава не само с много високи научни постижения, но и с огромен интерес сред кандидат-студентите и студентите на Софийския университет“, каза проф. Данова и пожела на колегите си не само да поддържат този интерес в бъдещите и настоящите студенти, но и да продължават напред по пътя науката. Тя пожела много успехи на преподавателите и на студентите и благодари за подкрепата на всички посолства и мисии в България.

5

Д-р Ахмед Ал Мадбух, посланик на Държавата Палестина, поднесе приветствие от името на арабските посланици и ръководители на дипломатически мисии на арабски държави, акредитирани в София. Той изказа своята благодарност към Факултета по класически и нови филологии за организирането на събитието.

13

Д-р Ахмед Ал Мадбух отбеляза, че арабският език е най-широко разпространеният от групата на семитските езици, един от живите, говорими езици в света, официален език на 22 държави, на който говорят пишат и четат повече от 422 млн. души. Той е сакрален език, езикът на Свещения Коран, той е главен богослужебен език в християнските църкви в арабския свят, на него са написани множество най-значими юдейски религиозни и философски трудове през Средновековието, посочи посланикът и допълни, че арабският е бил езикът на световната литература, наука и техника в продължение на повече от пет столетия – от IX до XIV век сл. Хр. Както е бил език на науката през миналите векове, може да бъде език на науката и през идните векове, изрази надежда д-р Ахмед Ал Мадбух.

„Езикът е огромна емоционална съкровищница, която съхранява националните особености, мирогледа на нацията, нейната история“, посочи посланикът. По думите му разрасналата се арабска тема в последните години е привлякла вниманието към езика от страна на онези, които не го владеят и те са се насочили към неговото изучаване, разкриване тайните на красотата му и на възпяването му.

7

Той цитира българската арабистка Мая Ценова, която отбелязва, че арабският е единственият език в света, в който думата за приятелство се извежда от думата за искреност и посочва, че това е ключът към разбирането и на арабския език и на арабите. Посланикът отбеляза, че много неща в историята са общи и това се вижда в народното наследство, културата, литературата, обичаите и традициите и днешният повод е още едно от обединяващите звена, посочи посланикът и добави, че също като нас те имат ден на своя език: „Бих искал да се възползвам от случая да поднеса на всички работещи и учещи в Софийския университет и на целия български народ най-сърдечни честитки и благопожелания по случай настъпващото Рождество“ Посланикът пожела на всички сигурност, мир, любов, здраве, благоденствие и напредък през новата година. Той благодари на основателите на специалност арабистика и на преподавателите, които продължават да работят в нея.

15

От името на заместник-министъра на външните работи Петко Дойков, който е арабист, и от свое име приветствие поднесе Димитър Димитров, също арабист, заместник-директор на Дирекция Близък Изток и Африка в Министерството на външните работи. Той поздрави академичния състав на Факултета по класически и нови филологии и на Катедрата по арабистика и семитология и по-специално основателите на българската арабистика проф. Пенка Самсарева, проф. Йордан Пеев и проф. Цветан Теофанов. Той заяви, че в този ден трябва да се отдаде необходима почит към основателите и техните последователи за успешното изграждане на българската арабистика като ковачница на висококвалифицирани преподаватели и преводачи и като средище на изследователи на арабската литература, ислямознание и не на последно място като специалност с голям принос при подготовката на кадри за българската дипломация. „Който познава пътя на развитие на българската арабистика и семитология, добре знае, че той е бил осеян с немалко трудности“, каза Димитър Димитров. Той допълни, че традициите на нашите отношения с народите от арабския свят са богати и дълбоки и принос за тяхното развитие имат българските арабисти. „Министерството на външните работи е благодарно на българската арабистика за подготвените от нея ценни кадри, част от които избират дипломатическата служба“, каза още той.

3

Димитър Димитров приветства и новосъздадената Фондация „Проф. Цветан Теофанов“, която се е ангажирала с благородната мисия да популяризира арабския език, култура и познание за арабския свят, а също и да насърчи студентите от специалност „Арабистика“.

В рамките на тържеството бяха поднесени още много приветствия, а академичната част бе с международно участие и културна програма, изготвена с участието на студенти от специалност „Арабистика“.

Събитието се проведе в партньорство с посланиците и ръководителите на дипломатически мисии на арабските държави, акредитирани в София, които след официалната част предложиха за гостите и да опитат национални ястия.

Арабският език започва да се преподава в Софийския университет още през 1964 г. като източен език към специалност „Ориенталистика“. През 1974 г. е въведена отделна специалност „Арабистика“, залегнала в основата и на създадената през 2000 г. като самостоятелно звено на Софийския университет катедра „Арабистика и семитология“. Специалност „Арабистика“ подготвя висококвалифицирани специалисти, които владеят арабски език, притежавайки задълбочена подготовка и разбиране за културата, обществено-политическата история на арабския свят, доктрината на исляма с неговите школи и религиозно-политически течения.

Катедрата по арабистика и семитология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е първото и единствено по рода си в България академично звено, в което вече пето десетилетие арабският език, история, литература, култура и политика се изучават в тясна връзка с ислямознанието като класическа европейска научна област. Ползвайки се с международно признание, Катедрата предлага програми и в трите степени на обучение – бакалавърска, магистърска и докторска. Специалност „Арабистика“ е дала образование на стотици дипломирани арабисти, като през последните години продължава да бъде една от най-желаните специалности сред кандидат-студентите.