Начало / Новини / Календар / Национален форум „Енергийното образование в България“

Аула, Ректорат

На 14 май 2018 г. от 13.00 часа в Аулата в Ректората ще се проведе Национален форум „Енергийното образование в България“. Събитието е организирано от Стопанския факултет на Алма матер и Индустриален клъстер „Средногорие“ и е част от официалния календар на Майските дни на културата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ .

Акценти в програмата ще бъдат актуалното състояние на бизнес-инициативите за връзки с образователните институции, както и представянето на успешни партньорства между образователни институции и потребители на кадри в енергийния отрасъл и включването на образователни акценти в енергийната стратегия и политика на Република България.

В официалното откриване на форума ще се включат ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, председателят на Германо-българската индустриална и търговска камара и изпълнителен директор на „Аурубис“ Тим Курт, председателят на Съвета на ректорите на висшите училища в България и ректор на Минно-геоложкия университет проф. д-р Любен Тотев, кметът на Община Панагюрище инж. Никола Белишки, изпълнителният директор на Индустриален клъстер "Средногорие" инж. Николай Минков, деканът на Стопанския факултет на Софийския университет доц. д-р Теодор Седларски.

В панелните дискусии ще участват:

Камелия Славейкова, Изпълнителен директор на Shell България

Красимир Ненов, Изп. директор, КонтурГлобал Марица Изток 3

Вася Николовска, Съветник "Правни въпроси и корпоративни комуникации",TOTAL E&P Bulgaria

Николай Пейчев, Директор Комуникации, AES Евразия

Теодора Борисова, Мениджър "Връзки с институциите", Солвей Соди

Константин Делисивков, Изпълнителен директор, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори

Теодосий Теодосиев, преподавател по физика в ПМГ,,Никола Обрешков", гр. Казанлък

Бистра Кирова, директор на Музейко

доц. д-р Павел Павлов, Зам.-ректор по Научноизследователска дейност на МГУ „Св. Иван Рилски“

проф. д-р инж. Валентин Колев, Декан на Електротехнически факултет, ТУ-София

проф. д-р Димитър Димитров, Декан на Факултета „Икономика на инфраструктурата“, УНСС

доц. д-р Атанас Георгиев, Зам.-декан на Стопанския факултет в СУ "Св. Климент Охридски"

Програма на събитието.