Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Инициативи с бизнеса / Национален форум "Енергийното образование в България"

   

23.04.2018

Аула на СУ "Св. Климент Охридски"

 

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

ЕНЕРГИЙНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

За енергийно възпитание, образование и култура
__
14.05.2018 г. (понеделник)
Аула, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

ОРГАНИЗАТОРИ:

Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

 

Събитието е част от официалния календар на Майските дни на културата.

 

Акценти в националния форум:

 • Знанието — основен фактор за производителността и икономическия растеж
 • Предизвикателства пред институции, бизнес и наука
 • Енергийно образование за интелигентен растеж на икономиката
 • Сътрудничество между индустрия, образователни институции и общини
 • Дуално обучение като фактор за индустриална симбиоза

 

Програма

 

12.00-13.00 Регистрация
13.00-14.00

Официално откриване

 • проф. дфн Анастас Герджиков, Ректор на СУ "Св. Климент Охридски"
 • Тим Курт, Председател на ГБИТК; Изп. директор и Вице-президент на Аурубис България
 • проф. д-р инж. Любен Тотев, Председател на Съвета на Ректорите на висшите училища в Република България и Ректор на МГУ "Св. Иван Рилски"
 • проф. д-р инж. Иван Кралов, Зам.-ректор на Технически университет - София
 • инж. Никола Белишки, Кмет на Община Панагюрище
 • инж. Николай Минков, Изпълнителен директор, Индустриален клъстер "Средногорие"

Модератор: доц. д-р Теодор Седларски, Декан на Стопанския факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

СЕСИЯ I

14:00-15:30

Панелна дискусия: БИЗНЕС, ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ

 • Камелия Славейкова, Изпълнителен директор на Shell България
 • Карел Крал, Регионален мениджър на ЧЕЗ за България
 • Йонуц Фаркаш, Управител на Шнайдер Електрик България
 • Красимир Ненов, Изп. директор, КонтурГлобал Марица Изток 3
 • Вася Николовска, Съветник "Правни въпроси и корпоративни комуникации",TOTAL E&P Bulgaria
 • Николай Пейчев, Директор Комуникации, AES Евразия
 • Теодора Борисова, Мениджър "Връзки с институциите", Солвей Соди

Модератор: доц. д-р Атанас Георгиев, Зам.-декан на Стопанския факултет в СУ "Св. Климент Охридски"

15:30-16:00 Кафе-пауза

СЕСИЯ II

16:00-17:30

Панелна дискусия: ЕНЕРГИЙНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО УСТОЙЧИВ МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ

 • Теодосий Теодосиев, преподавател по физика в ПМГ,,Никола Обрешков", гр. Казанлък
 • Бистра Кирова, директор на Музейко
 • доц. д-р Павел Павлов, Зам.-ректор по Научноизследователска дейност на МГУ „Св. Иван Рилски“
 • проф. д-р инж. Валентин Колев, Декан на Електротехнически факултет, ТУ-София
 • проф. д-р Димитър Димитров, Декан на Факултета „Икономика на инфраструктурата“, УНСС
 • доц. д-р Атанас Георгиев, Зам.-декан на Стопанския факултет в СУ "Св. Климент Охридски"

Модератор: Константин Делисивков, Изпълнителен директор, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори

17.30-18.00 Закриване на конференцията
18:00-19:00 Коктейл пред Аулата

 

 

Моля, регистрирайте се до 16.00ч на 11.05. (петък)

 

За повече информация:

 • доц. д-р Атанас Георгиев, зам.-декан на Стопански факултет

  ageorgiev@feb.uni-sofia.bg

 • г-жа Десислава Чалъмова, Директор “Бизнес развитие” в Индустриален клъстер Средногорие

  d.chalamova@srednogorie.eu