Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Научна и международна дейност / Конференции / XII-та конференция на специалност „Архивистика и документалистика“: Специалните исторически дисциплини в университетското архивно образование, архивната практика и изследванията по история

   

18 и 19 април 2018 г. в Зала № 1

 

По повод предстоящото официално отбелязване Деня на специалност Архивистика и документалистика в Исторически факултет на Софийски университе „Св. Климент Охридски” на 18 и 19 април 2018 г. в Зала № 1 на Ректората в рамките на традиционните Университетски четения по архивистика ще се проведе ХII-та теоретична конференция на специалността. Конференцията се организира съвместно с Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев”, СУ.

Темата на предстоящия национален научен форум е: Специалните исторически дисциплини в университетското архивно образование, архивната практика и изследванията по история. Както е известно, не само наименованията, но и техният методически инструментариум с оглед приложението му в архивната работа, се разглежда детайлно в Лекциите по архивистика на акад./проф. Иван Дуйчев, патрон на специалност Архивистика и документалистика.

Целта на конференцията е да се привлече вниманието на ръководствата и експертите в образователните институции и архивите, както и на университетските преподаватели и изследователи, към проблема за присъствието на специалните исторически дисциплини, сред които изворознание, херменевтика, палеография, дипломатика, сфрагистика, хералдика, кодикология, археография, генеалогия и други, в учебните планове на различните хуманитарни специалности, в частност и специалност Архивистика и документалистика в Исторически факултет на Софийски университет.

Mетодическият инструментариум на специалните исторически дисциплини има своето приложение и в изследванията по история. Ето защо визираните дисциплини представляват интерес от гледна точка съвременното хуманитарно университетско образование като цяло.

Програма на конференцията