Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет

   

 

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Деканат:

телефон: 02 9876 292

02 9308 223

Отдел "Студенти"

телефон: 02 9308 523

Приемно време за студенти:

понеделник, сряда и петък: от 9.00 до 12.00 ч.

Вторник и четвъртък: от 13.00 до 16.00 ч.

Обедна почивка: от 12.00 ч. до 13.00 ч.

факс: 02 9463 022
интернет страница на ИФ . www.clio.uni-sofia.bg

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ

SU1

 

___________________________________________________________________________

ВАЖНО!!!

Кампания за записване на избираеми дисциплини в СУСИ за студенти от ОКС бакалавър, редовно и задочно обучение

Историческият факултет обявява кампания за записване на избираеми дисциплини за зимен семестър на учебната 2023 - 2024 година за всички бакалавърски специалности, редовно и задочно обучение във факултета.

  • Системата СУСИ ще бъде отворена за избор на избираеми дисциплини в периода 10 – 30 юни 2023 г.
  • Студентите трябва да влязат в СУСИ и да маркират избраните от тях дисциплини, предлагани за съответния курс.

Моля, спазвайте срока!

 

___________________________________________________________________________

По проект SUMMIT: Софийски университет - маркер за иновации и технологичен трансфер стартира дейност 3. 3. международно сътрудничество.

Заявления за участие ще се приемат до 15 число на всеки текущ месец.

Заявлението и писмото за предварително съгласие от приемащата страна да бъдат изпращани до имейл адрес kbobeva@clio.uni-sofia.bg.

___________________________________________________________________________

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

Държавни изпити:

  • *Първа държавна сесия за всички студенти (бакалаври и магистри) от Исторически факултет – 11 юли 2023 г.

За студентите от 4 курс - срок за подаване на молби (попълват се в Отдел „Студенти“) за явяване на държавен изпит до 10 юли 2023 г.

За семестриално завършилите студенти – срок за подаване на молби (попълват се в Отдел „Студенти“) за явяване на държавен изпит от 26 юни до 30 юни 2023 г.

Студентите трябва да носят актуална снимка и бележка от библиотеката на ИФ, че не дължат книги

  • *Втора държавна сесия за всички студенти (бакалаври и магистри) от Исторически факултет – 12 септември 2023 г.

Срок за подаване на молби за явяване на държавен изпит – от 1 септември до 8 септември 2023 г.

Студентите трябва да носят актуална снимка и бележка от библиотеката на ИФ, че не дължат книги

___________________________________________________________________________