Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет

   

 

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Деканат:

телефон: 02 9876 292

02 9308 223

Отдел "Студенти"

телефон: 02 9308 523

приемно време:

Пн; Ср; Пт: 9.00–12.00 ч.
Вт; Чт: 13.00–16.00 ч.

факс: 02 9463 022

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ

SU1

 

____________________________________________________________________________________

Уважаеми първокурсници, ДОБРЕ ДОШЛИ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ!

Искрено се надяваме, че годините прекарани тук ще ви изградят като успешни професионалисти и ще допринесат за вашето личностно израстване.

Тази информация ще улесни вашата информираност.

Достъпът до всички електронни ресурси на СУ - информационна система СУСИ, система за електронно обучение Мудъл, електронна поща, сайт на СУ се осъществява с едни и същи потребителско име и парола.

Потребителското име се получава на адрес: https://cas.uni-sofia.bg/index.php, след въвеждане на факултетен номер и ЕГН.

Първата парола е ЕГН на студента. Паролата се променя задължително, според изискванията, след първоначално влизане в СУСИ. За вход в системата ползвайте тази връзка (линк): https://susi.uni-sofia.bg/ISSU/forms/Login.aspx

Задължително активирайте профила си в система за електронно обучение Мудъл. За вход ползвайте тази връзка (линк): https://elearn.uni-sofia.bg/login/index.php

ВНИМАНИЕ!!! Имейлът, с който ще се регистрирате в Мудъл ТРЯБВА да бъде този, който ползвате най-често. На него ще получавате съобщения от преподавателите, които водят курсовете, за които сте записани в системата.

Активирайте служебната си поща в ZIMBRA. За вход в пощата ползвайте този адрес: https://email.uni-sofia.bg/?loginOp=logout
Имейлът ви е: потребителско име@uni-sofia.bg

Декан

доц. д-р Мира Маркова

___________________________________________________________________________________

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ":

 

Ликвидационните изпити при доц. д-р Зорница Чолакова ще се проведат на:

 

  • ПГК - 5 октомври 2021 г., 8,30 ч., присъствен изпит / 252 ауд. /

В срок до 1.10.2021 г. студентите, които ще се явяват на изпит ПГК трябва да извадят индивидуален протокол и да изпратят на преподавателя по имейл номера и датата на издадения протокол.

 

  • ПГБ - 7 октомври 2021 г., 14,00 ч., присъствен изпит /252 ауд. /

 

В срок до 4.10.2021 г. студентите, които ще се явяват на изпит ПГБ трябва да извадят индивидуален протокол и да изпратят на преподавателя по имейл номера и датата на издадения протокол.

___________________________________________________________________________________

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2021/2022 година, бакалавърска степен, задочно обучение

___________________________________________________________________________________

Магистърски програми към Историческия факултет за учебната 2021/2022 г.

Прием на магистри в Исторически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ за учебната 2021 – 2022 година.

Исторически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ обявява прием за магистри за учебната 2021 – 2022 година. Приемът ще се извършва само през електронна платформа на адрес: https://hist.kmk.uni-sofia.bg.

През електронната система кандидатите подават следните документи:

  1. Заявление за кандидатстване, попълнено в електронната система.
  2. Сканирано копие на дипломата за завършено висше образование. (Кандидатите, които очакват издаване на диплома, подават сканирана академична справка, в която трябва да са отразени средният успех от семестриалните изпити с посочен хорариум на часовете и също така успехът от държавните изпити. Завършилите СУ „Св. Кл. Охридски“ подават само уверение със среден успех от семестриалните изпити и успех от държавните изпити, издадено от отдел „Студенти“ на факултета.)Платена такса за участие в класирането (за всеки един изпит – 30 лв, заплаща се също от кандидатстващите без изпит.) Плащането на таксата се извършва в електронната система само по указаните в нея начини и наличните варианти за внасяне на таксата. Внесената такста не се възстановява.

При регистрацията документите се прикачат по указания в системата начин. Регистрацията е успешна, когато кандидатът е получил генериран входящ номер. Регистрацията се счита за валидна и се добива право за участие в класирането след одобрение на направения от кандидата запис с прикачени документи и получен входящ номер на регистрацията.

Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за обучение със средства от държавния бюджет и за обучение срещу заплащане, както и за редовна и задочна форма, ако са точно попълнени и кандидатът отговаря на необходимите условия за класиране.

Електронната система за кандидат-магистри за магистърските програми на Исторически факултет ще бъде отворена от 15 юли до 14 септември 2021 г.

(само за платено обучение – до 28 септември 2021 г.).

При въпроси може да се обръщате към г-жа Добринка Бижева и д-р Елена Ценкова на тел. 02/9308 223 и на електронни адреси dbizheva@admin.uni-sofia.bg и etsenkova@admin.uni-sofia.bg

****

График на събеседванията за прием в ОКС „МАГИСТЪР“ за уч. 2021/2022 г.:16.09.2021 г.

___________________________________________________________________________________

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС за приемане на редовни и задочни докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, за учебната 2021-2022 г. в съответствие с Решение № 437 от 02.06.2021 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).

От 01.09.2021 г. до 31.10.2021 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски"

___________________________________________________________________________________

Допълнителен конкурс по програма Еразъм+

Във връзка с провеждане на допълнителен конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2021/2022 г., Ви информираме, че кандидатите могат да подават документите си по имейл към отдел "Международно сътрудничество", в периода 14 септември - 17 октомври 2021 г.

Повече информация може да се намери на сайта на програма Еразъм+ на СУ "Св. Климент Охридски"

___________________________________________________________________________________

Доц. д-р Мария Баръмова e носител на Наградата на Берлин-Бранденбургската академия на науките за 2021 г.

Доц. д-р Мария Баръмова от Историческия факултет на Софийския университет е била удостоена с Наградата на Берлин-Бранденбургската академия на науките (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften) за 2021 г.

Доц. д-р Мария Баръмова е преподавател по Нова балканска история към катедра „История на Византия и балканските народи“ в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", ръководител е на Университетския център по управление на качеството и е член на Експертния съвет на Центъра за регионални изследвания и анализи към Историческия факултет,

Отличието е финансирано от Фондация „Перегринус“ (Рудолф Маймберг) и се връчва на всеки две години на един изследовател от Източна и Югоизточна Европа за изключителни научни постижения в различни академични области.

Очаква се официалното връчване на наградата да се състои на специално събитие към края на 2021 г., когато Академията чества Деня на Айнщайн.

maria_baramova1

Престижна награда за проф. Диляна Ботева-Боянова

Проф. дин Диляна Ботева-Боянова от Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е сред удостоените през 2021 г. с престижната награда на Фондация „Александър фон Хумболт“ Humboldt Alumni Award for Innovative Networking Initiatives: https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/alumni-programmes/alumni-abroad/humboldt-alumni-award-for-innovative-networking-initiatives/sponsored-networking-initiatives. Нейната иновативна мрежа (“Ancient Coins Counterfeits Scientific Network (ACCS Network): Digital Assets for Prevention of Cultural Heritage Forgery”) е фокусирана върху дигиталните средства за превенция на фалшификацията на културно наследство и включва партньори от Академията на науките в Берлин-Бранденбург, Музеят „Боде“ в Берлин, Университета във Франкфурт на Майн, Германския археологически институт във Франкфурт на Майн, Държавния музей за изобразителни изкуства „А.С. Пушкин“ в Москва, Университета в Цюрих. Участват същоучени от катедрата по „Стара история, тракология и среднов ековна история“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от Югозападния университет „Неофит Рилски“, и от регионалните исторически музеи в София, Благоевград, Кюстендил, Стара Загора, Хасково и Шумен.През следващите три години международният екип ще реализира ред научни събития и общи разработки.
Boteva

_____________________________________________________________________________________