Начало / Новини / Новини и събития / Трета работна среща по проект HEI PLADI

   
Трета работна среща по проект HEI PLADI

Партньорите по проекта по програма Eразъм+ се срещнаха в Ботаническата градина към Полската академия на науките. Обсъден бе напредъка по изготвянето на учебните курсове, свързани с виртуалната и физическа мобилност на студентите.

Партньорите по проект „Иновации във висшето образование в областта на растителното разнообразие: гъвкави образователни пътеки за развиващ се пазар на труда” HEI PLADI проведоха работна среща в Ботаническата градина към Полската академия на науките - център за опазване на биологичното разнообразие в Повсин. Обсъден бе напредъка по изготвянето на учебните курсове, свързани с виртуалната и физическа мобилност на студентите.

1

Екипи от преподаватели и специалисти от седемте институции, включени в проекта, разработват виртуални курсове по таксономия, модерни методи на систематика, In-situ и ex-situ опазване на растителното разнообразие, растителен мениджмънт: управление на ботанически градини и географски информационни системи. Вече е одобрена и информационната брошура за популяризиране на обученията сред студентите.

2

Чрез интердисциплинарно сътрудничество между висши училища, консервационни и изследователски организации проектът изгражда стратегическо партньорство в Европейския съюз. Дейностите по проекта директно ще повлияят обучението на над 200 студенти. В допълнение, проектът цели да подобри обучението през целия живот.

3

Участниците в срещата имаха възможност също да посетят Беловежкия национален парк, основан през 1932 г. Националният парк защитава най-добре запазения фрагмент от Беловежката гора – последната низинна девствена гора в Европа, както и най-голямата популация на зубри в света. На територията на парка са установени повече от 8000 вида безгръбначни животни, приблизително 120 вида гнездящи птици и 52 вида бозайници. Флората се характеризира с висока степен на биоразнообразие. В парка има и 809 вида васкуларни растения, повече от 3000 видове на Cryptogamae и гъби, почти 200 вида мъхове и 283 вида лишеи. През 1979 г. Беловежкият национален парк е вписан в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО поради голямо му значение за културата и културното наследство на човечеството.

4
5