Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Спортни игри и планински спортове / Гл. ас. д-р Тихомир Димитров - спортно катерене и туризъм / Контакти

   

 

Email: tihomirbd@uni-sofia.bg

Телефон: 02 9308435, стая 120 Ректорат

Кабинет: стая 120 Ректорат, Стената - зала по катерене

Приемно време: стая 120 Ректорат Вторник 12.00-13.00 База Стената вторник - 14.39-16.30

Катедра: Спортни игри и планински спортове

Отговорник: Факултет по класически и нови филологии