Начало / Новини / Календар / Научна конференция на тема: „Философия и виртуалност”

Конферентна зала

Как постмодерните технологии влияят на човешкото познание, общуване, мислене, самоопределяне, какви са техните посоки и последици?

Кои са онези виртуални феномени днес, които очакват и се нуждаят от специално свое философско осмисляне в контекста на съвременната, масова технизация и виртуализация?

Как старата философия се съчетава с новите технологии?

Можем ли да говорим за промяна на самото философстване днес под влияние на техногенното въздействие и развитие?

Тези и други подобни въпроси ще бъдат поставени и обсъждани в рамките на конференцията, която е планирана в работната програма на на научноизследователски проект „Философска виртуална лаборатория” към сектора за НИД на СУ и се организира от нейния екип.

ПРОГРАМА

Проектът е продължение и развитие на поредица от образователни и научноизследователски платформи, създадени и развивани през последните години с активното участие на преподаватели, докторанти, студенти от бакалавърска и магистърска степен и МП „Виртуална култура” към специалност Философия към ФФ на СУ.

Каним всички желаещи да се включат и участват със свои доклади, презентации и научни съобщения по темата, която е неизменно актуална в епохата на Информационното общество и дигиталните технологии, на които - волно или неволно – всички сме съвременници и участници.
Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в специален брой на е-списание Виртуална култура ISSN 13139975.
В рамките на конференцията ще се проведе конкурс за най-креативна студентска презентация на тема: "Философията във виртуалния свят". За победителите от конкурса са предвидени парични награди и право на записване по избор без приемен изпит в една от магистърските програми на специалност Философия.

Своите заявки за участие в конференцията и конкурса, с които ще ни уведомите за своята тема и ще я представите с кратко резюме, можете да изпращате на:
anetakarageor@yahoo.com
silvia_mineva@abv.bg
Краен срок за изпращане на заявките за участие:
- в конференцията - 31 октомври 2012 г.
- в конкурса - 10 ноември 2012 г.

Очакваме ви, защото знаем, че всеки има какво да сподели като наблюдения, опит и резултати от тях!