Начало / Университетът / Департаменти / Департамент за информация и усъвършенстване на учители / Катедри

   

 

ХУМАНИТАРНО ОБРАЗОВАНИЕ

Ръководител доц. д-р Мариета Савчева

Секретар на катедрата Ирина Ангелова

 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Ръководител доц. д-р Даниела Миткова

Секретар на катедрата Нина Кожушкова