Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Библиотеки на ФФ / Библиотека Философия

   

Библиотека Философия

 

Адрес: 1043 София, бул. Цар Освободител № 15, Софийски университет, Южно крило, приземен етаж

Тел.: 02/9308-390

Е-mаil: philoslib@phls.uni-sofia.bg

Работно време: понеделник – петък 8.30-18.00 ч.

 

Библиотеката към Философския факултет е основана през 1903 г. като семинарна библиотека, обслужваща нуждите на студентите и преподавателите от Философския институт. Дълго време за устройването на библиотеката всеотдайно работят проф. Ангел Бънков, проф. Кирил Делев Дарковски и др. Голяма част от нейния фонд се формира чрез дарения – от Посолството на Франция, фондация “Фолксваген”, American Psychological Association, Curriculum Resource Center и др.

 

Днес библиотеката притежава богат фонд от над 48 000 тома монографии, научна периодика, справочни издания и отраслови електронни ресурси и предлага свободен достъп до основната учебна литература.

 

От 2007 г. Библиотека Философия се намира в ново помещение с модерно оборудване в Южното крило на Ректората. Разполага с 25 читателски места, от които 11 компютъризирани.