Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК – ДЕКЕМВРИ 2023 г.

   

ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК – ДЕКЕМВРИ 2023 г.

 

 

1. Заявления ( ОБРАЗЕЦ ) / Application form /за провеждане на докторантски минимум по ЗАПАДЕН ЕЗИК се подават САМО ОНЛАЙН на адрес gpeeva@uni-sofia.bg до 10.12.2023 г.

2. Изпитът по западен език ще бъде проведен ПРИСЪСТВЕНО. Всеки докторант се явява на предварително подготвен текст (150 стр. оригинален текст по специалността, който трябва да могат да четат, да преведат посочена част от текста, както и да направят лексикален и морфо-синтактичен анализ).

3. ОНЛАЙН чрез платформа МУДЪЛ ще се явят само чуждестранните докторанти.

4. Докторантите, които ще се явяват онлайн, ще влизат в платформата Мудъл с потребителското си име и парола, предоставени от факултета, в който са зачислени. Графикът по часове на явяване на тези докторанти ще бъде качен в Мудъл при съответната комисия до три дни преди датата на изпита.

 

Изпитът по западен език ще се проведе на 20 декември 2023 г., съгласно график.

 

  • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 20 декември 2023, 09.00 ч.

В Конферентна зала на СУ (Ректорат) всички докторанти ще бъдат разпределени по комисии:

І комисия, 20 декември 2023 г. от 9.00 ч. в зала 247, Ректорат

ІІ комисия, 20 декември 2023 г. от 9.00 ч., в зала 243, Ректорат.

ІІІ комисия, 20 декември 2023 г. от 9.00 ч., в зала 241, Ректорат

ІV комисия - онлайн

Изпитът ще се проведе на 21 декември 2023 г. по предварително изготвен график от 13.00 ч.

 

  • НЕМСКИ ЕЗИК – 20 декември 2023, 10.30 ч., Заседателна зала № 2
  • ФРЕНСКИ ЕЗИК – 20 декември 2023, 13.00 ч., Франкофонски център, 4 етаж, Северно крило, Ректорат
  • ИСПАНСКИ ЕЗИК – 20 декември 2023, 10.00 ч., Заседателна зала № 1
  • ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – 20 декември 2023, 10.00 ч., 181 каб., Ректорат.

 

 

DOCTORAL EXAM IN A FOREIGN (WESTERN) LANGUAGE – December 2023

1. Application forms for sitting a doctoral FOREIGN (WESTERN) LANGUAGE exam can only be submitted ONLINE at the following address: gpeeva@uni-sofia.bg by 10 December 2023 at the latest.

2. The exam in a foreign (western) language will be conducted IN PERSON following a predetermined schedule. Each doctoral student comes to the exam with an original text in the respective language, on which the students has worked in advance (the text should be at least 150 pages and should be related with field of studies of the doctoral student).

3. Only foreign students will sit the exam ONLINE via the Moodle platform.

4. The doctoral students who will sit for the exam online will access the Moodle platform with the username and password provided by the faculty at which they have been enrolled as PhD students. The schedule for the online exams will be uploaded on the Moodle platform in the respective examination committee’s space, three days prior to the scheduled date for the exam.

The examination in a foreign language will be organized as follows.

 

ENGLISH

The online exam in English for foreign PhD students will take place on 21 December 2023, 13.00. The exam is online and can be accessed at Moodle platform

The Phd students are solely responsible for uploading their exam materials in the Moodle platform, in the respective exam room.

 

https://sdk.uni-sofia.bg/login/index.php?fbclid=IwAR19MVmUYtgj0cTEEN3z2QZbxz_2LtwHFA1NcQ6cvyH-B1r-zzibj_JM-Js

 

Instructions