Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по журналистика и масова комуникация - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – (Интегрирани маркетингови комуникации), обявен от СУ „Св. Климент Охридски“ в Държавен вестник, бр. 24 от 17.03.2023 г.

   

Кандидат: доц. д-р Александър Трайков Христов

Материали:

Резюме на научните трудове на доц. д-р Александър Христов

Рецензии:

  • проф. д-р Веселина Вълканова BG / EN
  • проф. д-р Илиана Павлова BG / EN

Становища:

  • проф. дсн Петранка Филева BG / EN
  • проф. д-р Николай Михайлов BG / EN
  • доц. д-р Дияна Петкова BG / EN
  • доц. д-р Димитрина Стефанова BG / EN
  • доц. д-р Стела Ангова BG / EN