Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Инструкции за провеждане на държавен изпит за специалност „Стопанско управление“

   

12.07.2023

 

Уважаеми студенти,

Държавният изпит за специалност „Стопанско управление“ ще се проведе на 18.07.2023 г. от 09:00 ч. в зала 292 в сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. Цар Освободител № 15.

Logo FEBA BG

Носете документ за самоличност и студентска книжка!

Ще си получите обратно студентските книжки при съобщаването на оценките. Студентската книжка се получава само лично. Неявилите се по време на връчването ще могат да си получат книжките от инспекторите.

На страницата за Държавен изпит в студентската книжка нанесете необходимата информация: Държавен изпит по Стопанско управление, дата – 18 юли 2023 г., председател на комисията – доц. Ведър.

Часът и мястото за връчване на студентските книжки ще бъдат обявени по време на самия изпит.

По време на работа е абсолютно забранено използването на мобилни телефони и всякакви електронни устройства, осъществяващи връзка с интернет. Устройствата се оставят на определено от квесторите място.

Първа част на изпита: Начало 09:00 ч. (закъснели не се допускат).

Местата в залата се заемат от 08:45 до 08:55 ч., след което не се допуска излизане от залата до приключване на първата част от изпита.

Втора част на изпита: Начало 10:45 ч. (закъснели не се допускат).

Местата в залата се заемат от 10:30 до 10:40 ч., след което не се допуска излизане от залата до приключване на изпита.

Край на изпита: 12:00 ч.

Желаем ви успех!