Начало / Новини / Календар / “В Царството на самодивите” по Иван Вазов

Театрална зала, Ректорат

Новият епизод на Живия театър и новите медии през май - един от първите текстове на Вазов, непознат, сюрреалистичен и много любим на всеки, който се е докоснал до магията му!

Бухал буха.

Хоро се вие.

Краката играят.

Косите падат.

Горските макове цъфтят.

А хората все така недоумяват.

Кой ги зове, защо ги зове? Кой е бил тук? Къде са те? Къде ще бъдат?

В царството на самодивите, един спектакъл за преплетения човешки свят с този на самодивите, светът на гората със света на селото, светът на тишината и глъчката, светът на необяснимото и непонятното, светът на думите и песните, светът на босите крака, които стъпват в росната трева, на мълчаливата луна, която единствено може да издаде самодивската тайна. Ако я чуете, пазете я.

Един спектакъл по поемата “В царството на самодивите” на Иван Вазов. Елате да видите едно различно лице на Вазов, да се запознаете с неговото магическо, сюрреалистично, високо поетично творчество.

Режисьор: Николай Георгиев

Композитор: Константин Кучев

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria по програма "ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ"

Вход: Свободен (Запетайка на лявата ръка)

Тел. за запазване на места: 0888353732

В Царството на самодивите