Начало / Новини / Календар / Курс „Управление на информацията"

Онлайн

Студенти и преподаватели от висши учебни заведения са поканени на пилотния курс „УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА“ в рамките на проект „Развиване и консолидиране на ИКТ умения в дигитализирана среда във висшето образование", 6-9 февруари 2023, 10:00 - 11:45 ч..

Курсът има за цел да подпомогне студентите да придобият и ефективно да използват умения при управление на информация и база данни в тяхното академично обучение, както и да тества качеството на разработените учебни материали, презентации, задачи, упражнения и тестове.

Достъп до курса: https://project.ict-skills.eu/course/view.php?id=10