Начало / Новини / Календар / ХV международна конференция по социолингвистика на тема: „Нови направления, теми и идеи в социолингвистиката“

Ректорат

Международното социолингвистично дружество организира поредната Петнадесета конференция по социолингвистика, която ще се проведе на 20 и 21 април 2023 г. в аудиториите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Конференцията се провежда в памет на акад. Михаил Виденов.

Главната тема на конференцията се съсредоточава върху съвременните направления, теми, идеи и изследвания в областта на социолингвистиката.

Заявки за участие се очакват до 1 февруари 2023 г. на адрес insoliso@gmail.com .

Няма да се приемат доклади извън общата тема на конференцията.

Отговор дали заявката е одобрена – до 1 март 2023 г.

Разходите за транспорт и настаняване, както и дневните са за сметка на участниците.

Не се предвижда такса правоучастие.

Докладите ще бъдат рецензирани от двама независими специалисти, като публикуването ще зависи от техните оценки.

Техническите изисквания за оформянето на докладите ще бъдат получени заедно с втората покана.

Организационен комитет: Проф. д.ф.н. Ангел Ангелов, проф. д.ф.н. Красимира Алексова, доц. д-р Катя Исса, проф. д.ф.н. Красимир Стоянов, доц. д-р Павлина Кънчева, проф. д.ф.н. Петър Сотиров, проф. д.ф.н. Елена Каневска-Николова, доц. д-р Данка Апостолова

ПРОГРАМА