Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ДОКТОРАНТСКИ МИНИМУМ ПО ЗАПАДЕН ЕЗИК – ДЕКЕМВРИ 2022 г.

   

 

1. Заявления ( ОБРАЗЕЦ ) / Application form /за провеждане на докторантски минимум по ЗАПАДЕН ЕЗИК се подават САМО ОНЛАЙН на адрес gpeeva@uni-sofia.bg до 09.12.2022 г.

2. Изпитът по западен език ще бъде проведен ПРИСЪСТВЕНО по график. Всеки докторант се явява на предварително подготвен текст (150 стр. оригинален текст по специалността).

3. ОНЛАЙН чрез платформа МУДЪЛ ще се явят само чуждестранните докторанти.

4. Докторантите, които ще се явяват онлайн, ще влизат в платформата Мудъл с потребителското си име и парола, предоставени от факултета, в който са зачислени. Графикът по часове на явяване на тези докторанти ще бъде качен в Мудъл при съответната комисия до три дни преди датата на изпита.

Изпитът по западен език ще се проведе съгласно графика .

 

 

 

DOCTORAL EXAM IN A FOREGN (WESTERN) LANGUAGE – December 2022

 

1. Application forms for sitting a doctoral FOREIGN (WESTERN) LANGUAGE exam can only be submitted ONLINE at the following address: gpeeva@uni-sofia.bg by 9 December 2022 at the latest.

2. The exam in a foreign (western) language will be conducted IN PERSON following a predetermined schedule. Each doctoral student comes to the exam with an original text in the respective language, on which the students has worked in advance (the text should be at least 150 pages and should be related with field of studies of the doctoral student).

3. Only foreign students will sit the exam ONLINE via the Moodle platform от 21-st of December 2022, 10.00 a.m.

4. The doctoral students who will sit for the exam online will access the Moodle platform with the username and password provided by the faculty at which they have been enrolled as PhD students. The schedule for the online exams will be uploaded on the Moodle platform in the respective examination committee’s space, three days prior to the scheduled date for the exam.

 

The examination in a foreign language will be organized as follows .