Начало / Новини / Новини и събития / Десислава Глушкова от Факултета по химия и фармация е Студент на годината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
Десислава Глушкова от Факултета по химия и фармация е Студент на годината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

В Аулата в Ректората на Софийския университет се проведе церемонията, която празнува успехите на студентите и докторантите на най-старото българско висше училище. Конкурсът „Студент на годината” е най-престижното събитие, което Студентският съвет ежегодно организира. Той се провежда под патронажа на ректора на Алма матер и има за цел да подпомогне развитието на студентите и докторантите и да отличи най-добрите от тях.

На събитието присъстваха ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, заместник-министърът на образованието и науката проф. Генка Петрова, председателят на Студентския съвет Антонио Стоичков, декани, преподаватели, представители на настоятелството на Университета, студенти и техните гости. Церемонията се излъчваше на живо и във фейсбук страницата на Студентския съвет.

8

Водещи на церемонията бяха Рени Петрова и Симеон Александров. Те изразиха радостта си да се видят всички в Аулата и обявиха, че на церемонията ще бъдат отличени 34 студенти и докторанти в 12 категории.

1

Водещите представиха и тазгодишното жури: проф. д-р Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет - жури в категория „Правни науки“, доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет - жури в категория „Стопански науки“, доц. Дорина Асенова, декан на Медицинския факултет и ръководител на клиниката по акушерство и гинекология - категория „Здравеопазване“, Елена Маринова, директор на „Мусала Софт“ - категория „Математика и информатика“; проф. дпн Адрияна Дамянова - категория „Педагогически науки“; доц. д-р Мира Маркова, декан на Историческия факултет - категория „Хуманитарни науки“; проф. д.пс.н. Соня Карабельова, декан на Философския факултет Соня Карабельова - категория „Социални науки“; чл.-кор. проф. дхн Тони Спасов, декан на Факултета по химия и фармация и председател на Съвета на деканите - категория „Природни науки“; носителят на приза топ 30 под 30 за спортна журналистика и топ 3 в целия свят Борислав Орлинов - категория „Спорт“; д-р Лилия Еленкова, един от учредителите на Националния младежки форум - категория „Доброволческа дейност“; доц. д-р Георги Вълчев - зам.-ректор на Софийския университет - категория „Докторант на годината“; проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет - категория „Студент на годината“ и председател на журито.

12

Тази година в конкурса участваха 115 студенти. Кандидатите са разпределени в 12 категории.

student1

Студент на годината на Софийския университет за 2021-2022 академична година е Десислава Глушкова. Тя получи наградата си от ректора проф. Анастас Герджиков.

Десислава Глушкова още като студент има заявките да бъде световен учен. Десислава е студент-кръжочник към Катедра по инженерна химия и фармацевтично инженерство във Факултета по химия и фармация. Независимо провежда експерименти с високоспециализирана апаратура за разсейване на рентгенови лъчи, участва в проекти с европейско и национално финансиране (COST Action и проект ВИХРЕН, финансиран от МОН), участва в изпълнението на 5 научни проекта за провеждане на измервания в синхротронни комплекси (специализирани източници на рентгеново лъчение) в Италия и Франция. Има 4 публикувани статии в списания с импакт фактор. Завършва средното си образование с отличен успех в Профилирана природоматематическа гимназия "Никола Обрешков", гр. Казанлък. Завършва бакалавърската си степен във Факултета по химия и фармация, специалност "Инженерна химия и съвременни материали", като тема на дипломната й работа е "Получаване на наночастици чрез полиморфни превръщания в триглицериди", а средният ѝ успех е отличен 6. В момента изучава магистърска програма "Инженерна химия и съвременни материали", програма "Дисперсни системи в химичните технологии".

doktorant

Докторант на годината е Георги Милошев. Той получи наградата си от заместник-ректора на Софийския университет доц. д-р Георги Вълчев.

Георги Милошев е редовен докторант в направление 4.3 – Биологически науки с научна специалност “Генетика – биоинформатика”. Води практически занятия по генетика на студенти от специалностите “Биология и химия” и Биология и английски език. Има една научна публикация, на която е първи автор, и една глава от книга, на която е автор. В работата си използва антисенс олигонуклеотиди, които могат директно да се свързват и да регулират бактериални рибопревключватели на патогенни бактерии като техни мишени. Такива антисенс олигонуклеотиди могат да се създадат и директно да се свързват и да регулират SARS-CoV-2 и много други патогени. Работи по два проекта към Фонд научни изследвания - “Дизайн на функционални нуклеинови киселини за синтетична регулация на генната експресия при прокариоти и еукариоти” и “Дизайн и експериментално тестване на химерни антисенс олигонуклеотиди като антибактериални агенти”.

4

В началото на церемонията председателят на Студентския съвет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” Антонио Стоичков отправи своето приветствие към всички в залата и им благодари, че са уважили празника, на който се отличават най-добрите студенти и докторанти на Алма матер. Той допълни, че Студентският съвет има една основна мисия – да представлява правата и интересите на студентите и докторантите във висшето училище, но подчерта, че има още една допълнителна мисия: „Тези колеги, които имат постижения още от училище, които се развиват в науката, да ги поощряваме, да ги насърчаваме и да им даваме тези възможности, които не са най-лесните в България.“ – каза още Антонио Стоичков и покани ректора на Софийския университет да даде официално начало на церемонията.

5

Проф. дфн Анастас Герджиков поздрави всички присъстващи и изрази задоволството си за пореден път да открие събитието. Той подчерта, че е изключително щастлив да вижда всяка година все повече кандидати за приза с все по-впечатляващи биографии. „Вече сме свикнали с това, че между вас има хора със сериозни научни постижения, равни на тези на преподавателите. Между вас има хора с такива образователни успехи, че можем само да ви се възхищаваме. Между вас има хора с биографии на доброволци още от училище“. По думите му между всички 115 кандидати има и хора, на които не им е било лесно и са постигнали тези успехи, борейки се да се издържат, някои от тях работят още от училище. „Затова пожелавам на всички успех. Честитя на всички участвали, не само на тези, които ще спечелят награди, и им пожелавам наистина много големи успехи в бъдеще“, каза още ректорът и благодари на всички, направили събитието възможно и на гостите, които са го уважили с присъствието си.

10

По време на церемонията водещите Рени Петрова и Симеон Александров представиха всички номинирани за наградите студенти, а отличените студенти получиха наградите си в отделните категории.

1-pravni nauki

Победител в категория „Правни науки“ е Иван Иванов. Той получи наградата си от декана на Юридическия факултет проф. Даниел Вълчев. На второ и трето място са класирани Йоана Вълова и Диан Неделчев.

Иван Иванов е студент по право в пети курс. Адвокатски сътрудник, специализиращ в изготвянето на различни финансови документи и обезпечения като залози на акции, търговско предприятие, движими вещи и вземания, както и финансови обезпечения. Част от отбора на Софийския университет, който спечели на финала на Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot през 2022 г. и наградата „Вернер Мелис“ за Най-добра писмена защита за ответник на същото състезание. Носител е на отличие за един от най-добрите говорители на състезанието съгласно наградата „Мартин Домке“. Член на Управителния съвет на Асоциация дебати България. Занимава се с публично говорене и състезателни дебати от 8 години, като 7 пъти е ставал национален шампион по състезателни дебати или най-добър говорител.

1-stopanski nauki

В категория „Стопански науки“ победител е Даниел Петров. Димитрина Василева и Каролина Василева са номинирани съответно на второ и трето място. Даниел Петров получи наградата си от декана на Стопанския факултет доц. Атанас Георгиев.

Даниел Петров е носител на стипендията „Заедно Напред" на FEBA Alumni Club и стипендията на ДЗИ „История с бъдеще". В момента Даниел Петров е заместник-председател на студентската организация „Бизнес Клуб" и участва дейно в развитието и разрастването на студентската общност на Стопанския факултет чрез организиране на различни културни и екологични мероприятия. Страстта му към фотографията му донесе и награда в конкурса-фотоизложба „Еразъм+ със Стопанския факултет на Софийския университет: прозорец към моята Европа". Негов труд на тема „Поуките за икономиката и образованието от пандемията COVID-19" бе отличен с грамота за успешно представяне в седемнадесетия конкурс „Млад икономист" 2021. Сред последните му изяви е и номинацията му в категория "Маркетинг, реклама и PR" в конкурса „Talent of the Year", организиран от To The Top Agency.

1-zdravni

В категория „Здравеопазване“ наградата грабна Велислав Павлов. Плакетът бе връчен от декана на Медицинския факултет доц. д-р Дорина Асенова. На второ място е класирана Десислава Господинова, а на трето място - Васил Ванчев.

Велислав Павлов е студент по медицина в шести курс и стажант в отделението по Неврохирургия в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Активен участник в Международния конгрес по медицински науки 2022 и Международен биомедицински конгрес 2022 и спечелено първо място с проект “Функционална хемисферотомия при пациенти с фармакорезистентна епилепсия: преглед и анализ на 12 пациенти”. Има подаден абстракт за представяне на проект “Границите на мозъчната пластичност – уроци от нискостепенни глиоми”, изготвен с екипа от отделение по Функционална неврохирургия на УМБАЛ “Св. Иван Рилски”, на Европейския конгрес по неврохирургия в Белград, който ще се проведе през октомври 2022 г. Член е на Европейска асоциация по неврохирургия.

11

В категория „Математика и информатика“ са определени две първи места. Победителите са Илиян Йорданов и Цветелина Стефанова. Третото място е за Пламен Иванов. Наградите връчи Елена Маринова, директор на софтуерната компания „Мусала софт“.

Илиян Йорданов е студент в магистърска програма “Логика и алгоритми” и член на националната комисия, която отговаря за провеждането и организирането на националните състезания по информатика. Ръководи и участва в подготовката на олимпийските отбори на България за международните състезания по информатика. Носител на именната стипендия „Академик Благовест Сендов“ на Фондация „ЕВРИКА” за постижения в овладяването на изчислителната математика и математическото моделиране, като и на именната стипендия "Джон Атанасов" в сферата на компютърните науки.

1-matematicheski nauki

Цветелина Стефанова е студент в специалност „Българска филология“ и се занимава активно в лингвистика и програмиране. Член е на Залата на славата на Международната олимпиада по лингвистика със завоювани един сребърен и два бронзови медала в индивидуалното състезание от общо три участия. През 2021 г. завоюва бронзов медал на Националната студентска олимпиада по математика и заема първо място в Първия кръг на Университетската олимпиада по програмиране. През 2021 г. участва в стипендиантската програма на Huawei ‘ICT Talents Training – Huawei Seeds for the Future Scholarship Program’ и е избрана сред десетте най-добри студенти, отличени като Golden Seeds и имащи възможност да започнат стаж в Huawei. Участва активно в различни студентски състезания, национални и международни форуми и семинари. Носител на Националния приз „Студент на годината“ за 2021 година, организиран от Националното представителство на студентските съвети в Република България.

1-prirodni

В категория Природни науки“ победител е Василена Кортенова. Наградата бе връчена от декана на Факултета по химия и фармация проф. Тони Спасов. Второто място в категорията е за Георги Праматаров, а третото – за Анжела Петрова.

Василена Кортенова е студент в магистърска програма „Фармация“. Участник в 11-та и 12-та научна сесия „Млади учени в света на полимерите”, 17-ия Международен конгрес по медицински науки за студенти и млади лекари, Национална студентска конференция по фармацевтични и химически науки в продължение на 3 години, както и в Български фармацевтични дни 2021. Член на научния колектив на проект за фундаментални научни изследвания на тема “Дизайн и охарактеризиране на конвенционални и модифицирани ниозоми и на хибридни, стимул-чувствителни гелформиращи лекарствени форми на тяхна основа, за ефективно лекарствено доставяне”. Участник в стажантската програма на Астра Зенека, както и част от екипа на старт-ъп проекта Help2Go.

1-humanitarni

В категория „Хуманитарни науки“ на първо място е Ива Стефанова. Наградата връчи доц. Мира Маркова, декан на Историческия факултет. На второ място е Василен Василев, а на трето - Октай Алиев.

Ива Стефанова се занимава с литература и илюстрация, интересите ѝ обхващат литературната теория и история, фантастичната литература и визуалните изкуства. Има публикации на доклади, научни статии и художествени текстове, както и участия в различни издания като художник. Отскоро се занимава с дизайн и оформление на книги, което успешно съчетава с академичните си стремежи и редовното посещение на научни конференции. Нейни илюстрации, критически статии и разкази са публикувани в „Литературен вестник“ и други издания.

1-socialni

Победителят в категория „Социални науки“ е Атанас Радев, който получи своя плакет от проф. Соня Карабельова, декан на Философския факултет. На второ място е класирана Кристина Димова. Третото място зае Дария-Лора Дачева.

Атанас Радев е политолог, заместник-председател на Националния младежки форум, част от Международната награда на херцога на Единбург. Интересите му са в областта на партийните системи, политическото слово, дипломацията, лидерството, протокол и етикет. Автор е на две научи статии, публикувани през периода 1 октомври 2020 - 11 май 2022. Завършил е политическа академия “Атанас Буров”. Член на Обществения съвет към СУ “Димчо Дебелянов”. Участва в множество обучения, програми и конференции. Като политолог Атанас Радев в чест гост в различни медии.

pedagogika

В категория „Педагогически науки“ победител е Стелла Палиура. Второто място е за Елена Серева, а третото – за Илияна Захариева. Проф. дпн Адриана Дамянова връчи наградата на победителя.

Стела Палиура е студент в специалност “Предучилищна педагогика и чужд език”. Съавтор е на статия, свързана с културата, комуникацията и интеркулутрните недоразумения в обучението, което е ориентирано с фокус върху преживяванията, публикувана в списание “Педагогически и социални изследвания”.

sport

В категория „Спорт“ победител Павлина Тодорова, второто място – за Андрея Дяксова, а третото - за Мирела Йолова.

Павлина Тодорова е наградена със званието "Майстор на спорта" от Българската федерация по плувни спортове и е многократна национална шампионка по плуване и водно спасяване, с над 200 медала. Бронзова медалистка от Балкански игри и представител на България в европейски първенства и множество международни състезания и турнири. Рекордьорка в дисциплина „бруст“ на национални университетски шампионати по плуване и състезателят с най-много медали и титли спечелени за Софийски университет за периода 2020-2022 в шампионатите по плуване - общо 21 медала. Втората й страст е програмирането. Работи като софтуерен инженер в една от най-големите софтуерни компании в Европа.

dobrovolec

В категория „Доброволческа дейност“ победителят е Андон Денков. На второ място е Ивелина Вълчанова, а на трето - Ивелина Иванова. Победителят получи наградата от д-р Лилия Еленкова.

Андон Денков е студент в специалност “Информационни системи”. Доброволец е в Общински младежки съвет – Перник, Национален младежки форум и Фондация “Приложно образование”. Участва активно в организирането на над 30 събития - хакатони, благотворителни концерти, спортни турнири, фотоконкурси, литературни конкурси, дебати и други. Преминал е през национални и 3 международни обучения, свързани с младежка работа / медиация, лидерство и предприемачество.

Репортаж на Телевизия "Алма Матер":

7

В музикалната програма на церемонията участваха Емма Пекова, която представи акапелно песента „Вечерай, Радо“, Десислава Райкова с „This is me!“ и Никол Николова със „Simply the best“.

20

Победителите получиха и специални награди, предоставени от ректора на Софийския университет, Мусала софт, Фитнес Пулс и вино Face то Face.

 

151

Снимки: Ивайло Илиев и Павел Данев