Начало / Новини / Конкурси / Архив / Проект „Трансформация за Европа“ Обмен на преподаватели – 2021/2022, летен семестър

   

Период на кандидатсване: от 22.11.2021 до 15.01.2022 г.

 

Проект „Трансформация за Европа“

Обмен на преподаватели – 2021/2022, летен семестър

Покана за кандидатстване

 

Алиансът „Трансформация за Европа“ (Тransform4Еurope) включва седем европейски университета от различни части на Европа:

 • Университета на Саарланд (Германия);
 • Университета в Аликанте (Испания);
 • Естонската художествена академия;
 • Университета на Силезия в Катовице (Полша);
 • Софийския университет „Св. Климент Охридски” (България);
 • Университета в Триест (Италия);
 • Университета „Витаутас Магнус“ в Каунас (Литва).

 

Обединени от инициативата на Европейската Комисия за създаване на Европейски университет, партньорите в рамките на проектa Transform4Europe си поставят амбициозната цел да изградят нов тип транснационално междууниверситетско сътрудничество, като по този начин допринесат за развитието на Европейското образователно пространство.

 

Повече за Алианса:

https://us.edu.pl/european-university

https://www.facebook.com/Transform4Europe/

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-t4e.pdf

 

Инициативата за Обмен на преподаватели (Chair exchange) в рамките на проекта „Трансформация за Европа“ ще допринесе за повишаване на преподавателската мобилност и подобряване на нейната структурираност. Това е преподавателска роля в тематична област, свързана с приоритетните за Алианса „Трансформация за Европа“ направления:

 • Цифровa трансформация и интелигентни региони;
 • Трансформация и устойчивост на околната среда;
 • Социална трансформация и включване.

 

Обменът на преподаватели се основава на независим състезателен процес на кандидатстване от страна на преподаватели от университетите на Алианса, действащи в приоритетните области на Transform4Europe.

Обменът предвижда преподавателски и извънучебни дейности, които подлежат на допълнително уточняване от всеки приемащ университет. Очаква се използването на иновативни методи на преподаване, разнообразие и гъвкавост на учебния процес и иницииране на сътрудничество в изследователски области от взаимен интерес за изпращащата и приемащата институция, както и за Алианса като цяло.

 

Допустимите кандидати следва да:

 • работят на трудов договор към един от университетите на Алианса „Трансформация за Европа“ и да притежават минимум докторска степен;
 • да демонстрират съответния преподавателски и изследователски опит в приоритетните области на Алианса „Трансформация за Европа“, обявени от приемащия университет;
 • да демонстрират съответен опит в междукултурната комуникация;
 • да притежават познавателно-предприемачески начин на мислене, характеризиращ се със специфични компетенции, които им позволяват да идентифицират и използват възможности и идеи като ги трансформират в социална, културна или производствена стойност;
 • да владеят на работно ниво английски и/или друг(и) език(ци), според специфичните условия на съответния приемащ университет;
 • да притежават цялостна дигитална грамотност и дигитални умения, според специфичните условия на съответния приемащ университет;

 

Продължителността на Обмена ще бъде един семестър – съвмествящ физическа и виртуална мобилност.

Изискване към избраните преподаватели е да проведат:

 • Минимумът от учебни часове, определен от страна на приемащия университет;
 • Минимум 10 учебни часа извън-учебни дейности, напр. отворени лекции, консултации със студенти, докторанти, споделено ръководство на магистърски тези, срещи със заинтересовани страни, сътрудничество с изследователи, участие в уъркшопи, конференции, и т.н, според специфичните условия на съответния приемащ университет.

 

Избраните преподаватели (Transform4Europe Chairs) ще получат грант за преподавателска мобилност по програма Erasmus+ KA1, покриващ пътуването и издръжката съгласно условията на изпращащия ги университет.

Допустимо е получаването на допълнително финансиране, осигурено от приемащия университет, над стойността на гранта, до обезпечаването на учебното и изследователско часово натоварване, определено от приемащия университет.

Учените, кандидатстващи за позиция Transform4Europe Chair, трябва да подадат онлайн формуляр за кандидатстване както в изпращащия, така и в приемащия университет.

Подборът се извършва въз основа на определени критерии за оценка от Съвместна Комисия за подбор. Всеки член на Съвместна Комисия за подбор се председателства последователно от всеки университет.

Имената на всички преподаватели, спечелили позицията Transform4Europe Chair ще бъдат обявени на уебсайта на на проекта, както и на уеб-страниците на всеки член на Алианса.

 

Критерии за избор:

Качество
30 точки
 • Иновативен и интердициплинарен подход
 • Цели на предложения преподавателски подход
 • Потенциал за включване на други старши или млади учени
Принос към целите на Transform4Europe
30 точки
 • Капацитет за допринасяне задълбочаването и разширяването на сътрудничеството в дългосрочен план между партниращите си университети в рамките на Алианса „Трансформация за Европа“
Въздейстие
20 точки
 • Капацитет за достигане до разнообразен профил обучаеми
 • Участие в съвместни изследвания в приоритетните области на Алианса „Трансформация за Европа“
 • Включване на външни заинтересовани страни
 • Капацитет за привличане на външно финансиране
Изпълнение
20 точки
 • Качество на работната програма
 • Вписване в академичната среда на приемащата институция

 

Период на кандидатсване: от 22.11.2021 до 15.12.2021 г. Срокът се удължава до 15.01.2022 г.

За контакти:

 • Университет на Саарланд (Германия): г-жа Бетина Йохум: b.jochum@io.uni-saarland.de
 • Университет в Аликанте (Испания): г-жа Глория Лило: s.internacional@ua.es
 • Университета на Силезия в Катовице: проф. Малгожата Мислиевич malgorzata.mysliwiec@us.edu.pl
 • Софийския университет „Св. Климент Охридски” (България): г-н Цветан Богданов, tsvetan@admin.uni-sofia.bg
 • Университет в Триест (Италия): г-жа Карла Савастано servizi.ricerca@amm.units.it
 • Университет „Витаутас Магнус“ в Каунас (Литва): г-н Томас Мицкевис Transform4Europe@vdu.lt

 

Специфични условия за позицията Transform4Europe Chair:

Университет на Саарланд (Германия):

https://www.uni-saarland.de/global/transform4europe/aktuelle-ausschreibungen-und-angebote.html

 • Продължителност: 01.04.2022-30.09.2022. Лекциите започват на 11.04.2022 и приключват на 22.07.2022.
 • Формат: Лекциите могат да се провеждат изцяло присъствено или в комбинация с онлайн лекции. Съотношението между физическо и онлайн преподаване ще се определя индивидуално. Възможно е също така изнасянето на физическите лекции блоков формат в Саарбрюкен, а на онлайн лекциите – от собствената страна.
 • Основно преподавателско натоварване: В една от приоритетните области - Цифровa трансформация и интелигентни региони, Трансформация и устойчивост на околната среда, Социална трансформация и включване
 • Език Английски
 • Какво предоставя Университетът на Саарланд? Настаняване - апартамент в университетската къща за гости. Може да се настаняват и семейства. Резервирайте възможно най-рано.
 • Заплащане: Възможност за подписване на договор за възмездно преподавателско задание.
 • Допълнителна информация: На приетите преподаватели ще бъдат предоставени всички необходими удобства и офис оборудване. Основни условия за работа в кампуса (работна станция, достъп до компютър, интернет, принтер, библиотека и др.)

 

Университет на Аликанте (Испания):

 • Продължителност: Академичен календар: 31/1/22-24/5/22 (изпитна сесия: 27/5-18/6) (за приетите и за изпратените преподаватели)
 • Формат: Физическо присъствие в рамките на 3 месеца, останалата част от семестъра - онлайн (за приетите и за изпратените преподаватели)
 • Основно преподавателско натоварване: няма допълнителни изисквания
 • Допълнителни извън-учебни дейности: няма
 • Допълнителни изисквания: няма.
 • Университетът на Аликанте предлага допълнителна субсидия за избрания за изпращане кандидат (максимум 1) от 500 евро (еднократна сума)
 • Какво предоставя Университетът в Аликанте за входящите преподаватели (Ще бъдем домакин на максимум 1 преподавател):
  Настаняване в https://www.villauniversitaria.com/habitaciones-estandar/ или подобен стандарт. Само от 61 до 90 ден от физическия престой.
  Допълнителна субсидия: пълен пансион във Вила Университария. Само от 61ви до 90ти ден от физическия престой.
  Работно място: в съответния отдел/изследователски институт

 

Университета на Силезия в Катовице:

https://us.edu.pl/t4e/en/en-transform4europe-chair-exchange/

 • Продължителност: 21.02.2021 – 30.06.2021
 • Формат: 8 часа на място, 22 часа онлайн
 • Основно преподавателско натоварване: Дигитална трансформация (предпочитана област: Компютърни науки)
 • Допълнителни инзвън-учебни дейности:
  1. Една публична лекция за академичната общност
  2. Един семинар за съвместни изследователски дейности
  3. Един семинар за докторанти
 • Какво осигурява Университетът на Силезия:
  1. Настаняване в апартамент на университета по врене на физическия престой
  2. Допълнително възнаграждение в размер на 2000 PLN (около 430 евро)
  3. Работно място в приемащия факултет.

 

 • Допълнителни изисквания:
  Езикови компетентности:
  - Английски – поне на ниво B2
  - ИЛИ полски – поне на ниво B2.

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” (България):

 • Продължителност: Летният семестър започва на 21.02.2022г. и приключва на 10.06.2022 г., а изпитната сесия продължава от 13.06.2022 до 08.07.2022.
 • Формат: Минимум 10 дни престой в СУ „Св. Климент Охридски“. Съотношението между физическо и онлайн преподаване ще се определя индивидуално. Възможно е също така изнасянето на физическите лекции блоков формат в Саарбрюкен, а на онлайн лекциите – от собствената страна
 • Основно преподавателско натоварване: Минимум 12 учебни часа в рамките приоритетните за Алианса области
 • Допълнителни извън-учебни дейности: Минимум 10 часа допълнителни дейности - изнасяне на публични лекции или участие в семинари/конференции, или иницииране на съвместни изследвания и др.)
 • Какво предоставя СУ „Св. Климент Охридски“ за входящите преподаватели: Настаняване в един от апартаментите, собственост на университета; заплащане за проведените часове, надхвърлящи броя на задължителните часове съгласно споразумението за преподавателска мобилност по Еразъм+, КА1, подписан между преподавателя и изпращащия го университет.

Кандидатствайте тук: https://forms.office.com/r/QuKcNQWVt4

 

Университет в Триест (Италия)

 • Продължителност: Летният семестър за академичната 2021/2022 започва на 1.03.2022 и продължава до 31.05.2022. Лекциите се провеждат между 1.03.2022 и 27.05.2022.
 • Формат: Лекциите в Университета в Триест ще се провеждат присъствено и/или онлайн, според критериите на поканата.
  Физически престой в приемащия университет за заминаващите преподаватели на Университета в Триест: максимум 5 дни +1-2 дни за пътуване.
  Физически престой в Университета в Триест: Продължителността ще се утончва индивидуално между кандидата и Университета в Триест.
 • Основно преподавателско натоварване: Съотношението между физическото и онлайн натоварването ще се определя на индивидуална основа и според ситуацията с пандемията и финансовите правила. Също така е възможно да се изнасят физически лекции като блок в Триест и онлайн лекции от родната страна както за входящите, така и за заминаващите преподаватели.
 • Допълнителни извън-учебни дейности: Срещи със студенти (онлайн или присъствено съгласно пандемичната ситуация); предварителни дискусии за бъдещи съвместни изследвания; публични лекции или семинари; и т.н.
 • Какво предоставя Университета в Триест за входящите преподаватели:

1.Финансиране:Мобилността ще се осъществява само въз основа на подписани междууниверситетски споразумения по програма Еразъм+ между Университета в Триест и приемащата институция.

На гостите ще бъдат предоставени:

- работна станция в приемащия факултет;

- достъп до компютърни ресурси и библиотеки на университета;

- информация за застрахователно покритие, свързано с дейностите, които ще се извършват (напр. отговорност на трети лица, достъп до лаборатории, използване на оборудване и др.);

- подкрепа за настаняване. Университетът в Триест не разполага с база за настаняване на своите гости. Следователно ще се опита да улесни търсенето на входящите преподаватели, като посочи хотели или други места за настаняване;

- информация за специфични рискове на работното място и предприети превантивни мерки във връзка с дейността, както и работно време на университетските сгради.

2.Приоритетни области за заминаващите и за входящите преподаватели

- Цифровa трансформация и интелигентни региони;

- Трансформация и устойчивост на околната среда;

- Социална трансформация и включване.

 

Университет „Витаутас Магнус“ в Каунас (Литва):

https://www.vdu.lt/en/apply-now-transform4europe-chair-exchange-teaching-mobility-programme/

 • Продължителност: Летният семестър започва на 01.02.2022 и приключва на 30.06. Лекциите са от 01.02.2022 до 20.05.2022.
 • Формат: Лекциите може да се провеждат изцяло присъствено или в комбинация с онлайн лекции. Съотношението между физическо и онлайн преподаване ще се определя индивидуално, но физическото присъствие в приемащия универсиет не може да бъде по-кратко от минимално изискваното за визити по програма Еразъм+. Не е възможно само преподаване онлайн.
 • Основно преподавателско натоварване: Предпочитаното натоварване се равнява на един курс (за предпочитане на ниво магистър или доктор) плюс консултации, плюс допълнителна публична лекция за академичната общност на подходяща изследователска тема, всичко около 40-60 часа. Предпочитана област от приоритетните за „Трансформация за Европа“: една от трите.
 • Допълнителни извън-учебни дейности: Потенциално сътрудничество и бъдещи публикации, изследователски проекти, създаване на съвместни програми и др.
 • Какво предоставя университетът „Витаутас Магнус на входящите преподаватели: Настаняване, работна станция, достъп до библиотеки и друга инфраструктура. Заплащане: Възможност за сключване на договор за заплащане на преподавателската дейност.
 • Допълнителни изисквания: добро владеене на английски език, докторска степен.

 

 

 

покана проект Трансформация за Европа