Начало / Новини / Календар / Международна научна конференция „Медийната грамотност: класически и най-нови измерения“

Онлайн

На 28 и 29 октомври 2021 г. от 10.00 часа във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се състои Международната научна конференция „Медийната грамотност: класически и най-нови измерения“, която ще се проведе чрез платформата за видеоконферентна връзка Microsoft Teams.

Във форума ще вземат участие 86 изследователи от 16 университета. Те ще се включат в панели на английски и български език: „Измерване на медийната грамотност“, „Концепции и дебати за медийните компетентности“, „Образователни ракурси на медийната грамотност“, „Социални, политически, културни импликации на медийната грамотност“, „Етични ракурси към медийната грамотност“, „Национални измерения на медийната грамотност“, „Разбиране на медийния текст“, „Свободата на словото и медийната грамотност“, „Медийна грамотност и комуникативна компетентност“.

В работните панели преподаватели и изследователи от български университети и образователни институции – УНСС, Шуменския университет, Нов български университет, Югозападния университет, Великотърновския университет, Икономическия университет-Варна, Университета по библиотекознание и информационни технологии, БАН, Факултета по журналистика и масова комуникация Софийския университет, Фондация „Коалиция за медийна грамотност“, както и журналисти от „24 часа“, „Банкеръ“ и др. ще дискутират по широк кръг от проблеми със свои колеги от чуждестранни висши училища и обучителни организации от 13 държави като School of Public Administration and Entrepreneurship, Ural Federal University, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Institute of Social Communication and Media, Poland, University of Minho, Portugal, Kocaeli University, Turkey, University of Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, France, Institute of Social Sciences, University of Tartu, Estonia, Faculty of Philosophy, University of Niš, Department of Media Studies and Journalism, Faculty of Social Studies of Masaryk University (Brno), Czech Republic, ELTE Uni. of Sciences, Dept. of Media and Communication, Budapest, Department of political science and public administration Vasyl' Stus Donetsk National University, Ukraine, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, Sapientia Hungarian University of Transylvania, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava – Faculty of Mass Media Communication, Slovakia, University of Valencia, Spain, Lomonosov Moscow State University, Russia.

ПРОГРАМА