Начало / Новини / Календар / Проф. Марсело Ребело де Соуза ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

Аула, Ректорат, СУ

На тържествена церемония, която ще се състои на 3 юни 2021 г. от 11.00 ч. в Аулата в Ректората, президентът на Португалската република проф. Марсело Ребело де Соуза ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Юридическия факултет.

Проф. Марсело Ребело де Соуза ще произнесе академично слово на тема: „Европа – перспектива за бъдещето“.

Проф. Марсело Ребело де Соуза е роден на 12 декември 1948 г. в Лисабон.

Марсело Ребело де Соуза е завършил с отличие специалността „Право" в Лисабонския университет. Впоследствие доктор на юридическите науки, защитил блестящо научната си степен. По професия е юрист, университетски преподавател. Изключителен ерудит, виден публицист и активен общественик. Определян е еднозначно като един от най-изтъкнатите интелектуалци на съвременна Португалия.

Политически активен е още от младежките си години, когато се включва в обществената дейност на католическата църква. След политическите промени през 1974 г. продължава да е активно ангажиран с обществена и политическа дейност. Той е сред основателите на Демократическата народна партия - предшественик на Португалската социалдемократическа партия (ПСДП). В периода 1996-1999 г. е лидер на ПСДП. Присъединява я към Европейската народна партия, на която е заместник-председател.

От 1992 г. е редовен преподавател, впоследствие професор, в областта на правните и политическите науки в Лисабонския университет. Бил е преподавател и във Факултета по социални и хуманитарни науки на Католическия университет и член на Управителния съвет и на Научния съвет на Юридическия факултет на Университета в Порто. Бил е член и ръководител на множество академични структури, като паралелно е развивал и активна международна академична дейност.

В периода 2000-2001 г. и 2006-2016 г. е заемал ръководни длъжности в изпълнителната власт, като държавен секретар (заместник-министър) по парламентарните въпроси и министър на парламентарните въпроси. До избирането му за президент през 2016 г. е член на Държавния съвет на Португалия.

По време на дългогодишната си политическа дейност участва и в органите за местно самоуправление. Бил е председател на Общинския съвет на Кашкайш, общински съветник и лидер на опозицията в Събранието на Община на Лисабон. Бил е също председател на Общинския съвет на Селорико де Бащо (откъдето е родом майка му).

Марсело Ребело де Соуза е активен участник в изработването на законовата уредба на португалските медии. Още от 60-те години на ХХ-ти век е редовен и особено ценен политически коментатор и анализатор в средствата за масово осведомяване. Участвал е в създаването на едни от най-популярните и авторитетни португалски вестници.

Паралелно е развивал активна обществена и хуманитарна дейност като председател или член на управителните органи на редица институции и асоциации за социална солидарност, сред които „Санта каза де Мизерикордия". Член е на управителните органи на множество фондации, библиотеки и други обществени институции.

Марсело Ребело де Соуза е носител на най-висши португалски и чуждестранни отличия, както и на множество академични награди.