Начало / Новини / Конкурси / Архив / Награди за принос в науката „Питагор“ 2021 г. на МОН за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката в периода 2018-2020 г.

   

Срок за подаване на документи в СУ: 12 април 2021 г.

 

През 2021 г. наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерство на образованието и науката се организират с изцяло нов регламент като ще бъдат връчвани отличия в следните категории:

• Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос;

• Голяма награда „Питагор“ за млад учен;

• Награда „Питагор“ за научен колектив с успешна експлоатация и трансфер на научни резултати в полза на индустрията и/или обществото;

• Награда „Питагор“ за решаване на обществени предизвикателства (конкретната област за тази година ще бъде определена от журито и ще се публикува на страницата на МОН допълнително);

• Награда „Питагор“ за пробив в науката;

• Награда „Питагор“ за фирма с най-много инвестиции в научна дейност и развитие.

 

Изискванията към желаещите да участват в конкурса са:

• Наличие на попълнен формуляр за участие ;

• Подадена справка с наукометрични показатели, включително патенти (при кандидатстване на колектив се подава сумарно за членовете на колектива, като в последствие журито ще го нормира към броя на участниците в колектива);

• Подадена справка за участие в международни организации и проекти;

• Ясно и конкретно формулиран принос за развитие на науката;

• Доказателства за релевантност към съответната категория.

 

Кандидатите представят научните си резултати за период от 3 години (2018 - 2020) с изключение на Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос, за която кандидатите представят обобщено най-значимите си научни резултати през цялата си кариера.

Кандидатури за участие в конкурса могат да подават научни или обществени организации, група учени и индивидуални учени. Министерството на образованието и науката запазва правото си да отправя индивидуални покани за участие към изявени учени, идентифицирани с помощта на аналитични данни от платформите, които проследяват наукометричните показатели (SCOPUS и/или Web of Science).

В процедурата нямат право да участват учени и научни колективи, носители на наградата „Питагор“ в предходни години. Изключение са носителите в категория „Голяма награда „Питагор“ за млад учен“, спечелили наградата преди не по-малко от 3 години.

Церемонията по награждаване ще се проведе в подходящ формат около националния празник 24 май – „Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност”.

При невъзможност за провеждане на церемонията наградите ще бъдат връчени по служебен път.

 

Желаещите да кандидатстват следват да подадат посочените документи в срок до 12 април 2021 г. (включително) до отдел "Научна и проектна дейност" по електронна поща (npd@admin.uni-sofia.bg).

 

Обявата е налична на сайта на МОН: https://mon.bg/bg/100944