Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Информация за събеседвания с кандидат-магистри за прием от летния семестър на учебната 2020/2021 година

   

28.01.2021

 

МП Икономика и право – 1 февруари 2021 г. /понеделник/ от 18:00 ч. в платформата MS Teams на следния линк: http://bit.ly/sueconlaw

За допълнителна информация: доц. д-р Милен Велушев, mvelushev@feb.uni-sofia.bg

 

МП Икономика и финанси – 1 февруари 2021 г. /понеделник/ от 18:00 ч. в платформата MS Teams на следния линк: http://bit.ly/sueconfin

За допълнителна информация: доц. д-р Димитър Златинов, dzlatinov@feb.uni-sofia.bg

 

МП Митнически и данъчен контрол – 1 февруари 2021 г. /понеделник/ от 18:00 ч. в платформата MS Teams на следния линк: http://bit.ly/sumdk

За допълнителна информация: гл. ас. д-р Цветан Мадански, tzvetan_madanski@feb.uni-sofia.bg

 

МП Счетоводство и одит (4 семестъра) – 1 февруари 2021 г. /понеделник/ от 17:30 ч. в платформата MS Teams на следния линк: http://bit.ly/3ci2C97

За допълнителна информация: доц. д-р Илияна Анкова, iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg

 

МП Финанси и инвестиции (4 семестъра) – 1 февруари 2021 г. /понеделник/ от 18:00 ч. в платформата MS Teams на следния линк: http://bit.ly/3r50xSp

За допълнителна информация: гл. ас. д-р Божидар Недев, bozhidar.nedev@feb.uni-sofia.bg

 

МП Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език (4-семестъра) – 1 февруари 2021 г. /понеделник/ в интервала от 16 до 20 часа в Skype.

В рамките на директна комуникация с всеки кандидат ще бъде уточнен конкретният час на провеждане, както и необходимата контактна информация за осъществяването на Skype връзка.

За допълнителна информация: доц. д-р Ралица Симеонова-Ганева, r_ganeva@feb.uni-sofia.bg

 

МП Бизнес администрация (неспециалисти) – 2 февруари 2021 г. /вторник/ от 18:00 ч. в

платформата MS Teams на следния линк: http://bit.ly/StUpr-KSK

За допълнителна информация: доц. д-р Олимпия Ведър, olympia@feb.uni-sofia.bg

 

МП Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език и МП Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език (2 и 4 семестъра) – 2 февруари 2021 г. /вторник/ от 18:00 ч. в платформата MS Teams на следния линк: http://bit.ly/MBAFEBA

За допълнителна информация: доц. д-р Тодор Ялъмов, yalamov yalamov@feb.uni-sofia.bg

 

МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите – 3 февруари 2021 г. /сряда/ от 14:00 ч. в платформата MS Teams на следния линк: https://goo.su/3XLo

За уточняване на часа на провеждане на събеседването всички кандидати да се свържат предварително с проф. д.м.н. Иван Иванов, i_ivanov@feb.uni-sofia.bg.