Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Бакалавърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Индология / Изучавани избираеми дисциплини / Джьотиша: традиционна индийска астрология

   

хорариум: 30 часа лекции
кредити: 4

 

Джьотиша (jyotiṣa) е науката за проследяване и прогнозиране на движенията на астрономическите тела, астрология. Това е една от шестте древни веданга (свързана с Ведите спомагателна наука, букв. "част от Веда") наред с фонетика, метрика, граматика, етимология, ритуалознание. Първоначално тази област на знанието се занимава с точното определяне на дните и часовете за провеждане на ведическите ритуали, които да поддържат правилното функциониране на космоса. Това остава и до днес актуално в Индия - определяне на правилното време за промяна или по-крупно начинание. Макар и влияния от страна на месопотамската и гръцката астрология върху индийската да са много вероятни, тя има някои самобитни черти, като построяването на различни тематични карти, предсказателни техники, като разделянето на живота на периоди и подпериоди - даша и антардаша, както и развити мерки, които могат да се предприемат във връзка с подобряване на влиянието на различни влияния, свързани с цикличното съществуване. Целта на курса е да даде на студентите общи познания за този традиционен за Индия клон на знанието.

 

Преподавател:

  • Доц. д-р Гергана Русева

Завършва специалности "Физика на ядрото и елементарните частици" и "Индология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". В течение на десет години работи в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към Българската академия на науките (БАН). Защитава докторат и се хабилитра като доцент по санскрит, преподава и други дисциплини. Ръководител е на Катедра "Класически Изток" в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. Автор е на редица научни публикации и преводи от санскрит, сред които монографиите "Диахронен преглед на индоарийските лични местоимения" (2011) и "Граматика на идентичността: За развитието на думата atman в индоарийските езици" (2012) и сборника (в съавторство с проф. д-р Милена Братоева) "Упанишади (Аитарея, Кена, Катха, Шветашватара, Иша, Мундака, Прашна, Мандукя)" (2018).