Начало / Новини / Новини и събития / Академичният съвет прие документите за кандидатстудентската кампания на Софийския университет през 2020 г.

   
Академичният съвет прие документите за кандидатстудентската кампания на Софийския университет през 2020 г.

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 17 февруари 2020 г.

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведено на 18 декември 2019 г., бяха приети документите за кандидатстудентската кампания през 2020 г. - Правилник, график за провеждане на двете кандидатстудентски сесии и балообразуването за специалностите в Алма матер.

Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия започва на 17 февруари 2020 г. Крайният срок е 13 март 2020 г. за първата кандидатстудентска сесия и 29 май 2020 г. за втората кандидатстудентска сесия. Таксата за явяване на изпит е 30 лв.

Първата изпитна сесия ще се проведе в неделните дни в периода 22 март - 26 април 2020 г., а втората - в съботните и неделните дни от 7 до 28 юни 2020 г.:

22 март – журналистика (писмен), биология;

29 март – история на България, събеседване за специалност „Изобразително изкуство“ и физика;

5 април – химия, теология (устен), събеседване за специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“, математика I;

12 април – български език и литература, география;

26 април – математика II, събеседване за специалност „Графичен дизайн“, музикален инструмент или пеене.

7 юни – журналистика (писмен), немски език, философия и социални науки;

13 юни – български език и литература, биология, италиански език;

14 юни – английски език, математика I и събеседване за специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“;

20 юни – история на България, химия;

21 юни - математика II, събеседване за специалност „Графичен дизайн“, испански език, руски език;

27 юни – журналистика (устен), събеседване за специалност „Изобразително изкуство“, теология (устен), физика, музикален инструмент или пеене.

28 юни – френски език, география.

Кандидат-студентите се регистрират за класиране в срок от 15 до 27 юни 2020 г. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg.

Кандидат-студентите отново ще имат възможност да подадат документи и на място в Софийския университет или в бюрата на фирмите в страната, където крайният срок ще бъде до 26 юни 2020 г.

Зрелостниците могат да заплатят таксите за явяване на изпит и за участие в класирането онлайн, в случай че регистрирането им е изцяло чрез онлайн системата за кандидатстудентската кампания.

На 7 юли 2020 г. ще бъде обявен първият етап на класирането на кандидат-студентите. Класираните кандидат-студенти ще имат възможност от 8 юли до 10 юли 2020 г. включително да се запишат в специалността, в която са класирани, като не участват в следващите етапи; да депозират оригинала на дипломата за средно образование и да попълнят декларация за участие в следващите етапи на класиране за по-предна желана специалност; да не потвърдят или да не се запишат – в тези случаи отпадат от всички класирания и губят придобитите студентски права. Незаетите от тях места се попълват на следващото класиране. Класираните по първа желана специалност кандидати трябва да се запишат на този етап от класирането без право на потвърждаване или изчакване края на класиранията. Некласираните от този етап кандидати не подават декларация за участие в класирането и не депозират диплома за средно образование, тъй като участват автоматично в следващия етап на класирането.

На 14 юли 2020 г. ще бъде обявен вторият етап на класирането. В него участват потвърдилите от първия етап кандидати, за които е възможно прекласиране в по-предна желана специалност, посочена в състезателния картон, както и некласираните кандидат-студенти. Потвърждаването или записването на класиралите се от втория етап кандидати се извършва от 15 до 17 юли 2020 г. включително. Непотвърдилите от второто класиране кандидати губят правото си за участие в третото класиране.

Третият етап на класирането ще бъде обявен на 21 юли 2020 г. Срокът за записване е от 22 до 24 юли 2020 г. Резултатите от това класиране са окончателни.

Пет от общо 119 специалности не използват оценките от матурите вместо изпит. Това са регулираните специалности „Право“, „Медицина“ и „Фармация“ и две от специалностите във Факултета по журналистика и масова комуникация – „Журналистика“ и „Връзки с обществеността“.

Изпитите за специалност „Медицина“ са без промяна спрямо миналогодишната кампания - биология и химия с двукомпонентен формат - и ще се проведат съгласно утвърдените изпитни програми.

До края на януари 2020 г. ще бъде издаден Справочник за кандидат-студентите. В края на февруари следващата година ще стартира участието на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в кандидатстудентските борси в страната.