Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет "Св. Климент Охридски" с прискърбие съобщава, че ни напусна проф. дмн Румен Малеев, дългогодишен преподавател във Факултета по математика и информатика.

Поклонението ще се състои на 18 декември 2019 г. в 13.00 часа в църквата "Света Неделя".

Румен Петров Малеев е роден на 17 август 1943 г. в Самоков. Завършва Университета в Букурещ през 1967 г., а от 1970 г. работи във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1983 г. е избран за доцент, а през 2006 г. – за професор.

Проф. Малеев е един от изтъкнатите представители на българската школа по функционален анализ. Основната част от неговите изследвания са свързани с геометрията на някои специални класове функционални пространства. Научните постижения на професор Малеев му носят заслужен авторитет и международно признание като математик.

Проф. Малеев е автор на широко използвани и харесвани от студентите учебници по математически анализ. Обаятелен, ерудиран, уважаван и обичан от всички преподавател.

Освен с преподавателска дейност проф. Малеев участва активно и в административния живот на Факултета – заместник-декан на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1989-1995 г.), ръководител на Катедра „Математически анализ“ (1998-2000 г.), секретар и заместник-председател на Научната комисия по математически науки на ВАК (2003-2009 г.) и много други.

Професор Румен Малеев е възпитател и висш морален авторитет за няколко поколения български математици. Неговата почтеност, дълбоко разбиране на човешката природа, доброжелателно и приятелско отношение не могат да бъдат забравени.

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“