Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Гергана Цанкова Златкова, Факултет по славянски филологии

Нова конферентна зала - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Фентъзи прозата на Дж. Р. Р. Толкин, К. С. Луис и У. К. Ле Гуин. Мит, хроника, светоизграждане за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка Австралия – Западноевропейска литература). Редовен докторант към Катедрата по теория на литературата.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Калин Михайлов - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: