Начало / Новини / Календар / Открита лекция на д-р Уляна Яжинова, Хумболтов университет, Берлин

Заседателна зала 2, Ректорат

На 25 март 2019 г. от 17.00 ч. в Заседателна зала 2 в Ректората д-р Уляна Яжинова (Хумболтов университет, Берлин) ще изнесе лекция на тема: Diachronic language corpora: challenges and opportunities (Russian and German corpora).

Лекцията е посветена на диахронните езикови корпуси и разглежда особеностите на тяхното създаване и използване. Примерите са по славянски и немски материали и се обсъждат възможните проблеми, които биха възникнали при работа с подобен тип данни.