Начало / Новини / Календар / Празнична вечер по повод Международния ден на Франкофонията

Франкофонски център, Ректорат, етаж 4 – Северно крило

Празнична вечер, организирана от Катедрата по романистика към Факултета по класически и нови филологии съвместно с екипа на Центъра за академично качество (CRU-AUF), действащ към университетския Франкофонски център, и Творческа лаборатория „Език и музика” към Факултета по класически и нови филологии.

Събитието е част от „Месец на Франкофонията в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, с който се отбелязва Международният ден на Франкофонията на 20 март. Алма матер е член на Университетската агенция на Франкофонията (AUF), която е най-голямата световна асоциация на университети, наброяваща близо 900 висши училища в повече от 100 страни на всички континенти.