Начало / Новини / Календар / Публична лекция на Вероника Радева Досън - Becoming an Identity Hub: Negotiating Plurivocal Organizational Identity on Social Media

61 аудитория, ФЖМК, ІІІ ет., ул. „Московска” 49

Вероника Радева Досън (Veronica Radeva Dawson PhD, Ass. Professor) e доцент по комуникационни науки в Калифорнийския държавен университет Станислаус (Communication Studies at California State University, Stanislaus). Нейните специфични области на изследване са взаимодействието на организационната и индивидуалната идентичност в платформите на социалните медии. Води лекционни курсове по организационна комуникация, връзки с обществеността, здравна комуникация, комуникационна теория и убеждаване.