Начало / Новини / Календар / Представяне на разширената електронна научно-изследователска библиотека “Зограф”

Библиотека „Филологии“, Ректорат

Дигиталната база данни „Зограф” продължава да се развива и обогатява чрез сътрудничество с различни български и чуждестранни научни и културни институции. В рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет Университетската библиотека официално ще представи четвъртото разширяване на Дигиталната библиотека "Зограф”.

Към „Зографската стая” се присъединяват копия на ръкописи от колекциите на Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив, Градския исторически музей – Самоков, Регионален исторически музей, отдел „Възраждане“ – Варна и Народно читалище „Съгласие 1896” – Плевен.

Стартирала през 2014 г. с 286 дигитални копия на ръкописи от Зографската света обител, през 2017 г. сбирката наброява 642 електронни документи от Ватиканската апостолическа библиотека; Реймското евангелие (Франция); колекциите на НБ "Иван Вазов"Пловдив; манастира Драгомирна (Румъния); Софийският университет е представен с ръкописи от колекциите на Центъра за славяно-византийски проучвания „Акад. Ив. Дуйчев“, Централната университетска библиотека и библиотека „Теология”; Историческия музей „Акад. Йордан Иванов“ - град Кюстендил; Националния исторически музей и Троянския манастир.

Инициативата се осъществява благодарение на сътрудничеството между Зографската света обител и Софийския университет, работата на изследователите от Катедра „Кирилометодиевистика", Центъра за славяно-византийски проучвания „Акад. Иван Дуйчев“ и усилията на колегите от Университетската библиотека „Св. Климент Охридски".