Начало / Новини / Календар / Шести студентски научен форум

Зала 313 във Факултета по начална и предучилищна педагогика (ул. „Шипченски проход“ 69А)

Във форума ще се представят научни разработки на студенти – самостоятелно или в съавторство с техни преподаватели. Участие имат 9 преподаватели от различни катедри на Факултета и 17 студенти от специалностите: „Предучилищна и начална училищна педагогика“; „Начална училищна педагогика и чужд език“; „Специална педагогика“; „Социална педагогика“; „Мениджмънт на социално-педагогическите дейности“; „Логопедия“ и „Изобразително изкуство“, както и студенти по програма Erasmus+.

Събитието се организира от Катедра „Начална училищна педагогика“ към Факултета по начална и предучилищна педагогика и се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".