Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / доц. д-р Любомир Кръстев - Нова обща история

   

Приемно време:

вторник

14:00-16:00, 29 каб.

 

(предварителна уговорка по имейл)

 

Телефон: (02) 9308/ 231

E-mail: lckrustev@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. Цар Освободитер 15
1504 София

20221214_201306

 

Биографични данни:

 • 2007 г. - средно образование ЧАГ „Иван Апостолов“
 • 2011 г. - бакалавър по история в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 2013 г. - магистър по история в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“, МП „Кризи, конфликти и дипломация в световната политка XVI-XXI в.“
 • 2014-2017 г. - хоноруван асистент към катедра „Нова и съвременна история“
 • 2017 г. - доктор по история, тема на дисертация: „Наполеон Бонапарт в британското обществено мнение, 1796-1815 г.“
 • 2017 г. - главен асистент към катедра „Нова и съвременна история“
 • 2023 г. – доцент по Нова история

Специализации:

 • 2010-2011 г. - специализация по „Нова история“ в катедра „Нова и съвременна история“;
 • 2015 г. - Лондон и Оксфорд;
 • 2021 г. – Кьолн;
 • 2022 г. – Лондон;

Членство в научни организации:

 • Член на RHS (Royal Historical Society of Great Britain)

Научни интереси:

История на Великобритания в Новото време; История на международните отношения през XIX в.; Война и дипломация в модерната епоха; Евреите в Новото време.

Избрани публикации:

Монографии:

 • Войната на Палмерстън. Великобритания, Кримската война и балансът на силите. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2022.
 • Наполеон Бонапарт в британското обществено мнение, 1796-1815 г. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2023.

Студии:

 • Епидемията от едра шарка и Френско-пруската война (1870-1871), Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски", том:104, 2019, стр.:73-126.

Статии:

 • Холерата сред съюзническите войски по време на Кримската война, 1853-1856 г., От Черната смърт до холерата. Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива, XIV-XIX в., редактор/и:Албена Симова, Анелия Стоянова, Любомир КРъстев, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023.
 • Кримската война в дневниците на кралица Виктория., История, vol:Vol. XXX, issue:2, 2022, pages:184-199;
 • Епидемиите като всекидневие в Ранномодерна Европа., Ранномодерна Европа. Граници и противоречия., редактор/и:Тина Георгиева, Албена Симова, Любомир Кръстев, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:145-153;
 • Посещението на император Николай I във Великобритания през 1844 г., РУСИЯ МЕЖДУ ИЗТОКА И ЗАПАДА. ПОЛИТИКА, ИДЕОЛОГИЯ, ДИПЛОМАЦИЯ. СБОРНИК В ЧЕСТ НА ДОЦ. ДИМИТЪР ВЕЧЕВ, редактор/и:Тина Георгиева; Искра Баева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:17-29
 • Размисли за русофобията във Великобритания през първата половина на XIX в., История, том:XXIX, брой:4, 2021, стр.:371-385;
 • КОНФЛИКТЪТ МЕЖДУ КАТОЛИЦИ И ПРАВОСЛАВНИ ЗА ПОКРОВИТЕЛСТВО НА СВЕТИТЕ МЕСТА В ПАЛЕСТИНА В НАВЕЧЕРИЕТО НА КРИМСКАТА ВОЙНА, История, брой:4, 2019, стр.:355-371
 • Британското обществено мнение и Кримската война, 1854–1856 г., ИМПЕРИИ И ИМПЕРСКО НАСЛЕДСТВО НА БАЛКАНИТЕ, редактор/и:Димитър В. Димитров, Симеон Кацаров, Русалена Пенджекова-Христева, Дамян Борисов, 2019, стр.:1-14.
 • Престъпление или Просвещение? За творчеството на маркиз Дьо Сад., История, брой:3, 2018, стр.:239-246.
 • Британските радикали срещу държавната доктрина на Уилям Пит-младши(1799-1815), Държавната идея в модерната епоха, редактор/и:Искра Баева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:36-49.
 • Коварното свидетелство на Мери Ан Кларк и аферата с Йоркския херцог през 1809 г., История, брой:4, 2016, стр.:421-428.
 • Napoleon, British Public Opinion, and the Abolition of the Slave Trade., Slavery. Past, Present and Future. Oxford, 2016, стр.:13-21.
 • Между „Суданската машина“ и „Ефективният реформатор“. Назначаването на британски държавен секретар по войната през август 1914 г., Първата световна война век по-късно., 2016, стр.:61-67.
 • Наполеон Бонапарт в британската преса., История, 2011, стр.:11-22.

Съставителска дейност:

 • Любомир Кръстев, Албена Симова, Анелия Стоянова, От Черната смърт до холерата. Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива, XIV-XIX в., ISBN:978-954-07-56-37-0, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, 2023.
 • Любомир Кръстев, Тина Георгиева, Албена Симова, Ранномодерна Европа. Граници и противоречия., ISBN:978-954-07-5425-3, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, 2022.
 • Светослав Живков, Любомир Кръстев, Памет и забрава в историята, ISBN:978-954-07-4812-2, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, 2019.