Начало / Новини / Календар / Кръгла маса „Кариерно развитие”

Биологически факултет, бул. "Драган Цанков" 8

Кръгла маса „Кариерно развитие” ще се проведе на 4 май 2018 г., като са поканени различни фирми и организации, потенциални работодатели. Това събитие се провежда традиционно в Биологическия факултет и има за основна цел да се реализират контакти между обучаваните студенти и потенциални работодатели.

Фирмите и организациите участници в събитието ще имат възможност да представят дейността си в кратка презентация пред аудиторията от студенти, както и да изградят щанд във фоайето на Биологически факултет с рекламни материали и възможности за лични контакти със студенти, които имат интерес за стажантски програми или работа.

Кръгла маса „Кариерно развитие” ще се проведе в рамките на честванията на 130-годишнината Софийския университет “Св. Климент Охридски” и се организира от Биологическия факултет.