Начало / Новини / Календар / Международна научна конференция „Балканите и Европа в Източната криза (1875–1881 г.)“

Аула, Ректорат

В периода 2-4 март 2018 г. Историческият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира международна научна конференция на тема: „Балканите и Европа в Източната криза (1875–1881 г.)“. Събитието, което е част от програмата за честванията във връзка с 140-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877-1878) и възстановяването на българската държавност, е финансирано от Университетския комплекс по хуманитаристика "Алма матер".

Официалното откриване на научния форум, организиран по повод 140-та годишнина от края на Руско-турската война (1877–1878 г.) и Освобождението на България, ще бъде на 2 март от 11.00 часа в Аулата на Софийския университет.

В тридневната конференция ще вземат участие учени и изследователи от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Българската академия на науките, Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Националния военен университет „Васил Левски“, Нов български университет, Руския държавен хуманитарен университет, Белградския университет, Института за славистични изследвания РАН, Санкт-Петербургския исторически институт, Македонския научен институт, Института за военна история в Москва, Националния университет „В. Н. Каразин“ в Харков, Университета в Нови Сад, Историко-археологическия музей в град Азов и други.

Докладите ще бъдат разпределени в няколко тематични секции: Балканските общества в навечерието на Източната криза; Европейското обществено мнение и Източната криза; Високата порта, реформите и Източният въпрос; Войната; България, Балканите и мира; Към нов международен ред; Паметта за войната.

BalkansAndTheEasternCrisisOf1875-1881

В 12.00 часа на 2 март 2018 г. в Централното фоайе на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде официално открита и съпътстваща събитието документална изложба „Възкресение на свободата“.

Изложбата е организирана съвместно от архивите на Република България, Руската федерация и Република Румъния. В нея са включени документи, снимки и гравюри, представящи воюващите страни, хода на военните действия, живота по време на войната и нейния заключителен етап с подписването на Сан Стефанския и Берлинския мирни договори. Много от материалите се показват за първи път пред българската публика. Техните оригинали се съхраняват в архивните хранилища на централните и регионалните архиви на България и Румъния, на руския Държавен военно-исторически архив, руския Държавен исторически архив и в Архива на външната политика на Руската империя.

Изложбата „Възкресение на свободата“ ще може да бъде разгледана до 23 март 2018 г.

Програма

Покана - Изложба 'Руско-турска война'