Начало / Университетът / Административна структура / Вътрешни актове на СУ / Такси, тарифи

   

Заповед на Ректора № РД-19-369/29.11.2016 г. - ценоразпис на административни услуги и дейности, свързани с учебния процес

 

Заповед на Ректора № РД 19-10/12.01.2017 г. - Видоизменяща № РД-19-369/29.11.2016 г. - ценоразпис административни услуги и дейности, свързани с учебния процес

 

Заповед на Ректора № РД 19-63/07.02.2020 г. - Видоизменяща № РД-19-369/29.11.2016 г. - ценоразпис административни услуги и дейности, свързани с учебния процес

 

Заповед на Ректора № РД 19-273/14.09.2016 г. - тарифа за изплащане възнаграждения на гост- преподаватели

 

Заповед на Ректора № РД 19-321/12.09.2012 г. - тарифи за реклама в ТВ Алма Матер

 

Ценоразпи с- цени на билетите за вход и услуги в Университетски ботанически градини за 2017 г.