Начало / Университетът / Административна структура / Вътрешни актове на СУ / Актове за дейността

   

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на СУ , в сила от 17 юни 2024 г.

 

Правилник за образователните дейности в СУ „Св. Климент Охридски“

приет с решение на АС от 21.06.2017 г., изменен с решение на АС от 28.04.2021 год.

 

Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения,
получаване и управление на дарения в полза на СУ „Св. Климент Охридски“
- утвърдени от АС на 07.12.2016 г., изменени на 25.01.2017 г. с протокол № 6
вкл. и Декларация и Договор за дарение в превод на английски език (Приложения 1 и 2)

 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки
в СУ "Св. Климент Охридски“, в сила от 01.11.2016 г.
приети на заседание на АС от 29.03.2017 г.

 

Правилник за планирането, организацията и провеждането на дистанционна форма на обучение в СУ
приет с решение на АС от 28.01.2015 г.

 

Правилник за структурата и дейността на сектора за Следдипломна квалификация в СУ
приет с решение на АС от 17.11.2004 г., изменен на 31.10.2018 г. с решение на АС

 

Правилник за статута, организацията и дейността на Университетския архив
приет с решение на АС от 13.07.2005 г.

 

Правилник за устройството и дейността на Студентския съвет при СУ „Св. Климент Охридски“
приет с решение на АС от 22.02.2017 г.