Начало / Университетът / Административна структура / Вътрешни актове на СУ / Бюджет и финанси

   
Отчет на бюджета на СУ

месечни отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) през 2024 г.