Начало / Университетът / Административна структура / Вътрешни актове на СУ / Структура, управление и делегиране на правомощия

   

МАНДАТНА ПРОГРАМА на ректорското ръководство на СУ "Св. Климент Охридски"
за периода ноември 2019 г. – ноември 2023 г.

 

Наръчник по качеството на СУ
утвърден с решение на АС от 26.04.2023 г.

 

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на СУ , в сила от 17 юни 2024 г.

 

Програма за прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията в СУ
приет с решение на АС от 29.03.2017 г., актуализирана от АС на 28.06.2023 г.

 

Стратегия за развитието на електронното и дистанционното обучение в СУ
приета с решение на АС от 19.03.2014 г.