Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Записване на новоприетите магистри за учебната 2017/2018 г.

   

03.10.2017

 

Записване на новоприетите магистри за учебната 2017/2018 г.

Стопански факултет

Класиране: ІІ–ри етап – за обучение срещу заплащане и на места освободени от първия етап /субсидирани от държавата/

- Заповед на Ректор – 06 октомври 2017 г. (чл.27(2) от Правилника на Университета)

Необходими документи за записване в Стопански факултет: чл.31(1)

1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно и висше образование (бакалавър) или академична справка с отразени среден успех от следването и успехът от държавния изпит /защитата/ (с тези документи разполагамe).

2. Именник /по образец/ от Стопански факултет

3. Студентска книжка (попълнена на 1-ва и 2-ра страница) – закупена от студента

4. Три снимки /паспортен формат/

5. Платена такса – по банков път ,ст.№ 408. /Каса/ на Стопански факултет, Паричен салон на Ректората

Приемно време: 9 - 12 / 13 - 16.00 ч. /Каса/

Документите ще се приемат в зала № …/допълнително ще бъде обявена/

Приемно време: 9.30 - 12 / 13,30 – 17,30 ч.

График за записване на новоприети студенти срещу заплащане и на места освободени от първия етап /субсидирани от държавата/

9 октомври 2017 г. – Магистърски програми в направление Икономика – икономисти , неикономисти и новоприети държавна поръчка от магистърски програми:

Икономика и право, Приложна икономика, Статистика, иконометрия и актюерство, Финанси и банково дело, Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните ,Корпоративно счетоводство със секторна специализация, Счетоводство и одит

10 октомври 2017 г. – Магистърски програми : Финансов мениджмънт на английски език и Бизнес администрация на английски език, Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)/, Приложна иконометрия и икономическо моделиране на английски език

11 октомври 2017 г. –– Магистърски програми в направление Стопанско управление – специалисти и неспециалисти и новоприети държавна поръчка от магистърски програми: Бизнес администрация- развитие на човешките ресурси, Бизнес администрация- стратегическо управление

12 октомври 2017 г. – Магистърски програми в направление Стопанско управление, специалисти и неспециалисти от магистърски програми:

Дигитален маркетинг, Икономика и управление на туризма, Икономика и управление на публичния сектор, Управленски информационни системи

 

 

Достъп до онлайн системата за учене на университета, където се публикуват учебни материали (eLearn.uni-sofia.bg):

След записване студентите автоматично получават име в суси което всеки сам вижда в http://cas.uni-sofia.bg

Паролата е личното ЕГН