Начало / Новини / Календар / Дискусия на тема: "Образование и демография"

Заседателна зала 1, Ректорат

На 11 септември 2017 г. от 10.00 ч. в Заседателна зала 1 на Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще се проведе дискусия на тема "Образование и демография". Организатори на събитието са Софийският университет и Българската академия на науките.

В събитието ще участват министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков.

Свои доклади ще представят проф. Иво Христов – народен представител, проф. д-р Антоанета Христова – директор на Института за изследване на населението и човека към БАН и доц. д-р Георги Бърдаров – заместник-декан и ръководител на Катедра „Социално-икономическа география“ на Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

plakat demografia-1